Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 25. 10. 2018Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

 

Jeden z hlavných problémov slovenských súdov spočíva vo veľkom počte nerozhodnutých exekučných vecí, ktorý je nevyhnutné riešiť mimoriadnym legislatívnym zásahom, aby sa celý proces odbremenia súdov od exekučných vecí urýchlil.

Najvýznamnejším cieľom návrhu zákona je preto odhaliť nemajetné exekúcie, ktoré majú byť z tohto dôvodu ukončené. Ambíciou návrhu zákona je preto zavedenie osobitného procesného mechanizmu zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií priamo zo zákona, pričom technické otázky súvisiace s ukončením exekučných konaní sa navrhuje zveriť súdnemu exekútorovi (koncepčne ide o obdobu riešenia už aplikovanú v exekučných konaniach začatých od 1. apríla 2017). Obdobný procesný režim zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií sa navrhuje použiť aj na prípady dôvodov pre zastavenie exekúcie, ak oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, či v prípadoch, ak z dôvodu účinkov vyhlásenia konkurzu na majetok povinného resp. oddlženia povinného nastal dôvod pre ich zastavenie. Návrh zákona súčasne dáva oprávnenému možnosť komerčnej úvahy, či je opodstatnené podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa súčasne platných a účinných právnych predpisov.

Hlavným dôvodom zastavenia starej exekúcie je kumulatívne naplnenie dvoch zákonných predpokladov:

Prvým predpokladom je uplynutie rozhodnej doby, ktorá je vymedzená ako obdobie piatich rokov, ktorá sa počíta od doručenia prvotného poverenia na vykonanie starej exekúcie súdnemu exekútorovi. Druhým zákonným predpokladom naplnenia dôvodu pre zastavenie exekúcie  je nemajetnosť, ktorá je vymedzená relatívne nevyvrátiteľnou právnou domnienkou uvedenou v § 5 návrhu zákona.

Návrh zákona vytvára špecifický exekučný titul na vymoženie trov starej exekúcie, ktoré neboli uhradené do ustanovenej lehoty.

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.