Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 26. 2. 2018Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Zákon č. 307/2014 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 2014 Z. z. a predstavoval, v čase jeho prijatia, dovtedy  neexistujúci nástroj právnej ochrany tzv. whistleblowerov.

Aplikačná prax poukázala aj na slabé miesta súčasnej právnej úpravy.

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov využíva poznatky získané z aplikačnej praxe a má za cieľ prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti.
Súčasťou návrhu sú nasledovné opatrenia:
1. zriadenie úradu na ochranu oznamovateľov, ako nezávislého orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou;
2. poskytnutie oznamovateľovi postavenia zúčastnenej osoby v trestnom konaní a intervenienta v civilnom sporovom konaní;
3. úprava definície oznámenia, ktorej súčasťou už nebude kvalitatívne kritérium „významnej miery“ prispenia oznámených skutočností nasvedčujúcich spáchanie resp. páchanie protispoločenskej činnosti;
4. rozšírenie definície závažnej protispoločenskej činnosti o trestné činy právnických osôb;
5. ustanovenie kvalitatívnych kritérií odbornosti zodpovednej osoby a precizovanie úpravy postavenia zodpovednej osoby v rámci právnickej osoby;
6. zavedenie priestupkovej zodpovednosti osoby, ktorá urobí voči whistleblowerovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu alebo, ktorá vyzradí totožnosť whistleblowera.

Medzirezortné pripomienkové konanie k tomuto predpisu má byť ukončené 13. marca 2018. 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.