Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do MPK návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a novelu zákona o konkurze pre zefektívnenie tzv. malého konkurzu.

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 11. 8. 2020Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo dňa 7. augusta 2020 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Navrhuje sa právna úprava inštitútu dočasnej ochrany, ktorá vychádza z právnej úpravy prijatej zákonom č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, avšak už nejde o časovo obmedzenú právnu úpravu tak, ako to bolo v prípade zákona č. 62/2020 Z. z.

Základným cieľom a účelom návrhu zákona je poskytnúť životaschopným podnikom možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany za zákonom ustanovených podmienok aj po tom, ako možnosť požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany podľa zákona č. 62/2020 Z. z. zanikne. Tento právny inštitút je určený pre životaschopné podniky, ktoré sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej  finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. 

Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“), ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“ a umožniť tak realizáciu rýchleho a efektívneho likvidačného konania.

Návrh zákona obsahuje aj návrh zmien zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2005 Z. z.“) za účelom sprecizovania právnej úpravy konania o žiadosti o zápis do zoznamu správcov a zefektívnenia výkonu dohľadu nad činnosťou správcov.

Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.

Súvisiace aktuality


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.