Návrh novely zákona o priestupkoch

Návrh zákona má za cieľ zamedziť zneužívaniu inštitútu uhradenia blokovej pokuty blokom na pokutu nezaplatenú na mieste osobami, ktoré už v momente prevzatia takéhoto bloku sú si vedomé, že udelenú pokutu nezaplatia.

Autori: Mgr. Miriama Draškovičová
Dátum publikácie: 8. 1. 2015Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky predložil do legislatívneho procesu návrh na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona”), podľa § 70 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh zákona má za cieľ zamedziť zneužívaniu inštitútu uhradenia blokovej pokuty blokom na pokutu nezaplatenú na mieste osobami, ktoré už v momente prevzatia takéhoto bloku sú si vedomé, že udelenú pokutu nezaplatia.

Návrhom zákona sa tak navrhuje doplniť ustanovenie § 85 predmetného zákona o právnu úpravu, podľa ktorej ak páchateľ priestupku nezaplatí pokutu na mieste podľa odseku 3, má konajúci orgán právo páchateľovi priestupku odobrať akúkoľvek hnuteľnú vec vo vlastníctve páchateľa priestupku podľa vlastnej úvahy, a to až do okamihu zaplatenia pokuty, po ktorom je konajúci orgán povinný bez zbytočného odkladu vrátiť hnuteľnú vec páchateľovi priestupku. Odobratie veci však nemožno vykonať, ak vec slúži alebo má slúžiť na zabezpečenie základných životných potrieb alebo ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

Zdroj: Portál právnych predpisov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 350/1996 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.