Návrh novely zákona o hnojivách

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 10. 7. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Vláda SR schválila 8. júla 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.

Pre podnikateľov v pôdohospodárstve a obhospodarovateľov dôjde k zjednodušeniu administratívnej práce a zabezpečí sa jednotná doba na spracovanie administratívnych úkonov za predchádzajúci kalendárny rok. Pri kontrolnej činnosti v teréne sa zjednoduší posudzovanie skutkového stavu pri aplikácii a skladovaní hnojív. Spracovanie evidencie predkladanej k administratívnej kontrole bude termínované, čo umožní úplnosť a sprehľadnenie kontrolnej činnosti, vykonávanej kontrolným ústavom.

Predkladaný návrh zjednoduší podnikateľom v pôdohospodárstve a obhospodarovateľom administratívnu prácu pri vypracúvaní bilancie živín a spracovaní evidencie o hnojení a agrotechnických opatreniach. Prijatím navrhovaného zákona dôjde k lepšiemu zhodnoteniu živín z hospodárskych hnojív, a tým aj k úspore finančných prostriedkov vynakladaných na hnojenie.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. decembra 2015.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.