Návrh novely zákona o hazardných hrách

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 15. 7. 2016Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo dňa 14 júla 2016 do pripomienkového konania s dátumom ukončenia dňa 3. augusta 2016 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách.

Navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám. Navrhuje sa meniť výkon dozoru pri hazardných hrách nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí.

Účelom návrhu zákona je dosiahnutie efektívnejších pravidiel a podmienok v oblasti dozoru nad prevádzkovaním a propagovaním hazardných hier, prehodnotenie prístupu k regulácii on-line hazardných hier zmenou zákona o hazardných hrách v oblasti prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi, zvýšenie úrovne ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých a prehodnotenie a úprava sadzieb odvodov jednotlivých druhov hazardných hier.

V rámci výkonu dozoru nad dozorovanými subjektmi bude Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vykonávať dozor na diaľku, dozor na mieste a vyhľadávaciu činnosť, súčasťou ktorej bude dozor pod utajenou identitou, čím sa vytvára priestor na efektívny výkonu dozoru. Zároveň sa navrhuje, aby sa pri dozore nad prevádzkovaním videohier využívali koncové zariadenia umožňujúce pre orgány dozoru on-line prístup k centrálnemu počítačovému systému prevádzkovateľa.

Pri ponukách hazardných hier nelicencovaných poskytovateľov v on-line prostredí sú navrhované opatrenia, ktoré by mali spočívať najmä v možnosti blokovania stránok s nelegálnym obsahom ponuky hazardných hier pri súčasnom blokovaní platieb súvisiacich s hrou na takýchto stránkach.

Dôležitou súčasťou návrhu úprav je súbor zmien, zameraných na ochranu spotrebiteľa, ktoré sú založené najmä na prevencii a požiadavkách na tzv. zodpovedné hranie. Základom navrhovaného systému prevencie by malo byť vytvorenie registra fyzických osôb, ako neverejného informačného systému verejnej správy, do ktorého sa evidujú fyzické osoby, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi, tzn. osoby, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie. Do tohto registra sa ďalej evidujú fyzické osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie alebo ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva a o ich vylúčenie požiadala ich blízka osoba.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.