Návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

Cieľom novely zákona je chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 10. 7. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Vláda SR schválila 8. júla 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu novelizácie zákona je uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 [ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 517/2014“]. Nariadenie (EÚ)  č. 517/2014 sa začalo uplatňovať od  1. januára 2015 a nahradilo dovtedy platné nariadenie (ES) č. 842/2006.

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 517/2014 je chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú, stanoviť kvantitatívne limity na uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh a zabezpečiť, aby činnosti súvisiace s nakladaním s týmito plynmi a výrobkami a zariadeniami obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny vykonávali len osoby, ktoré sú držiteľmi certifikátu o odbornej spôsobilosti.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2016

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.