Návrh novely zákona o e-Governmente

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.

Dátum publikácie: 2. 12. 2016Cieľom predkladaného návrhu zákona je dosiahnutie dvoch zmien vo vzťahu k nábehu aktivácie elektronických schránok.

Prvou zmenou je uľahčenie situácie pri aktivácii elektronickej schránky všetkým subjektom, ktorým sa zo zákona aktivuje povinne – teda najmä právnickým osobám. Zavádza sa pravidlo desiatich dní, ktoré znamená, že po tom, ako sa na strane správcu modulu elektronických schránok urobí úkon k tomu, aby sa do schránky dalo doručovať, začne plynúť lehota 10 dní, v rámci ktorej má majiteľ schránky čas na organizačné zabezpečenie preberania elektronických správ.

Druhou zmenou je navrhované prechodné ustanovenie, podľa ktorého v prípade tých elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a organizačných zložiek, ktoré k 31. 12. 2016 nie sú aktivované, bude vyššie uvedená lehota plynúť až do 30. júna 2017. Vzhľadom na skutočnosť, že napriek pôvodne trojročnej prechodnej lehote, posilneným kapacitám na strane Ministerstva vnútra Slovenskej republikya mediálnej kampani je nárast počtu štatutárov právnických osôb, zapísaných v obchodnom registri, ktorí majúelektronický občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (eID), stále nedostatočný (len na úrovni cca 24%). Táto situácia by mohla viesť k tomu, že od 1. januára 2017, kedy majú byť elektronické schránky právnických osôb, zapísaných v obchodnom registri aktivované, by mohla existovať praktická prekážka pre tieto osoby na prístup do elektronickej schránky. Z tohto dôvodu je vhodné upraviť nábeh elektronických schránok tak, aby bol postupný a aby štatutári, ktorí budú disponovať eID po 1. januári 2017, mali ešte priestor na prihlásenie sa do schránky a tým dokončenie jej aktivácie.

zdroj: rokovania.sk

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.