Návrh novely Trestného zákona

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 26. 6. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Návrh zákona ďalej obsahuje návrhy k odstráneniu transpozičných deficitov Slovenskej republiky v oblasti trestného práva, ktoré boli identifikované Európskou komisiou v rámci EU Pilot-u č. 5645/13/JUST zo 7. októbra 2013 vo vzťahu k Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia.

Návrh zákona obsahuje aj návrhy k plneniu medzinárodných záväzkov vyplávajúcich Slovenskej republike z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných v obchodných transakciách, ktoré boli identifikované v rámci hodnotenia Slovenskej republiky (Fáza 3) Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách a to konkrétne v otázke definície zahraničného verejného činiteľa.

Účelom návrhu zákona v čl. III (návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.) je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní do právneho poriadku Slovenskej republiky vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze.

 

 > > sledujeme priebeh  53. schôdze NR SR:

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze
tretie čítanie 1459
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  
>> Návrh prešiel

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.