Návrh novely stavebného zákona

NR SR schválila v I. čítaní novelu stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola predložená za účelom zefektívnenia povoľovacích procesov tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.

Autori: S-EPI, s.r.o.
Dátum publikácie: 25. 9. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladá z dôvodu nevyhnutných úprav predmetných právnych noriem, ktorými predkladateľ reaguje na podnety z aplikačnej praxe a z dôvodu potreby legislatívneho riešenia závažných okolností, súvisiacich s tzv. „významnými investíciami“ podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účel navrhovanej právnej úpravy stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy spočíva v zefektívnení povoľovacích procesov, a to územného a stavebného konania, ktoré predstavujú dve samostatné a nadväzujúce konania tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.

Predmetom navrhovanej zákonnej úpravy je predovšetkým:

  • spresnenie niektorých ustanovení stavebného zákona za účelom zefektívnenia územného, stavebného konania a konania o odňatí pôdy z pôdneho fondu z časového hľadiska;
  • riešenie aplikačných problémov z praxe, t. j. odstraňovaním duplicít v konaniach;
  • kohéznosť príslušných ustanovení stavebného zákona a zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


>> Sledujeme priebeh 54.schôdze NR SR

 

stav legislatívneho procesu číslo parlamentnej tlačeBod programu schôdze
prvé čítanie


1782Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 

Autor: S-EPI, s.r.o.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.