Návrh nového zákona o štátnej pomoci

Návrh zákona o štátnej pomoci vymedzuje len základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci, a to vzhľadom na to, že legislatívu v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci prijíma Európska únia na základe čl. 109 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 10. 7. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Vláda SR schválila 8. júla 2015 návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Návrh zákona o štátnej pomoci vymedzuje len základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci, a to vzhľadom na to, že legislatívu v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci prijíma Európska únia na základe čl. 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Zákon definuje koordinátora pomoci a vymedzuje jeho úlohy. Navrhuje sa, aby funkciu koordinátora pomoci vykonával Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti túto funkciu vykonáva Ministerstvo financií SR.

Vychádzajúc z modernizácie štátnej pomoci a v súlade s Akčným plánom pre splnenie ex ante kondicionalít pre štátnu pomoc, ktorý je súčasťou Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020, sa s cieľom efektívneho uplatňovania pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci navrhuje:

- posilniť „postavenie“ koordinátora pomoci tak, aby jeho stanoviská a pozície boli záväzné pre všetkých poskytovateľov štátnej pomoci a minimálnej pomoci,

- zriadiť centrálny register pre evidenciu štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ktorého správcom bude koordinátor pomoci.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2016.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.