Návrh nového zákona o hazardných hrách

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

Autori: Redakcia
Dátum publikácie: 28. 5. 2018Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

 

Ministerstvo financií predložilo 25. mája 2018 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách.

Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je komplexná regulácia hazardných hier, ktorá by výraznejšou mierou v porovnaní s doterajšou úpravou zohľadnila najmä technologický vývoj a poznatky regulačných orgánov iných európskych krajín. Nová úprava má tiež posilniť ochranu hráčov pred možnými škodlivými účinkami, ktoré s poskytovaním služieb v tomto odvetví súvisia. Predkladaná právna úprava zároveň významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území.

K zásadným zmenám v porovnaní s doterajšou úpravou patrí predovšetkým návrh na uvoľnenie prístupu na trh internetových hier a zriadenie nového regulačného úradu s pôsobnosťou v oblasti hazardných hier.

V rámci on-line hier sa navrhuje, aby príslušná licencia mohla byť po splnení zákonom ustanovených podmienok udelená aj zahraničným spoločnostiam, pričom licenciu na on-line hry bude množné získať aj na prevádzkovanie internetovej herne, či kasína. S týmito navrhovanými zmenami úzko súvisí aj vymedzenie jednotlivých druhov hazardných hier vrátane vytvorenia novej štruktúry a hierarchie licencií.

Navrhuje sa zriadenie nezávislého Úradu regulácie a dozoru nad hazardnými hrami. Do pôsobnosti úradu by mali prejsť s výnimkou legislatívy prakticky všetky činnosti na úseku hazardných hier, a to najmä licencovanie, výkon dozoru, ukladanie sankcií a správa odvodov.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. marca 2019, pričom účinnosť ustanovení týkajúcich sa zriadenia nového Úradu pre reguláciu a dozor nad hazardnými hrami a úprav súvisiacich so zabezpečením jeho organizačno-personálnej, procesnej a materiálnej pripravenosti na výkon navrhovanej pôsobnosti sa predpokladá od 1. júla 2019.

Autor: redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.