Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 10. 7. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 

Vláda SR schválila 8. júla 2015 návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie § 4 ods. 5 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. v súvislosti s určením právnickej osoby so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu, výšky, účelu, ako aj spôsobu použitia posilnených vlastných zdrojov financovania tejto právnickej osoby.

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je spoločnosť s ručením obmedzeným založená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur. Cieľom návrhu nariadenia je tiež ustanoviť, ako môžu byť tieto prostriedky použité.

Vlastné zdroje financovania spoločnosti bude môcť spoločnosť použiť na odkupovanie formou zmluvy o postúpení pohľadávky všetkých zistených pohľadávok pôvodného veriteľa skupiny pre nezabezpečené pohľadávky z reštrukturalizácie, s ktorými sú spojené všetky práva podľa osobitného predpisu, uvedených v reštrukturalizačnom pláne od tohto pôvodného veriteľa. Toto odkupovanie sa uskutoční za odplatu neprevyšujúcu 50 % celkovej sumy takýchto pohľadávok, najviac však za odplatu vo výške pomoci de minimis, tzn. 200-tis. eur.

Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 384/2011 Z. z. Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií
  • 87/2015 Z. z. Novela Obchodného zákonníka a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.