Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 20. 3. 2015Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR 


Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky uvádzania pyrotechnických výrobkov na trh.

V zmysle schváleného nariadenia vlády Slovenskej republiky medzi pyrotechnické výrobky patrí zábavná pyrotechnika, scénická pyrotechnika a tzv. iné pyrotechnické výrobky. Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

Zároveň sa stanovuje vekové obmedzenia pre predaj používateľom, požiadavky na označovanie, zavádza základné bezpečnostné požiadavky s cieľom ochrany spotrebiteľov a predchádzania nehodám. Nariadenie vlády  ďalej ustanovuje povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora, postupy posudzovania zhody, požiadavky na označenie CE a rieši ďalšie súvisiace otázky. 

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť, okrem niektorých ustanovení, 1. júla 2015.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.