MS SR predkladá zmenu zákona o upomínacom konaní

Zmena v zákone o upomínacom konaní má vypustiť povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu, podaný žalovaným ako fyzickou osobou v upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze.

Dátum publikácie: 4. 1. 2021Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 21. 12. 2020 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). 

Platná a účinná právna úprava v zákone č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní obsahuje povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu bez ohľadu na to, či je žalovaným fyzická alebo právnická osoba. Ide o skrátené konania, ktorých predmetom by mali byť najmä nesporné nároky. Ak žalovaný uplatnený nárok spochybňuje, musí sa podľa súčasnej právnej úpravy brániť podaním odporu s vecným odôvodnením. Vecné odôvodnenie odporu spočíva predovšetkým v uvedení argumentov, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok, v pripojení listín, na ktoré sa odvoláva, a  označení dôkazov, ktorými sa majú preukázať tvrdenia žalovaného. Požiadavka vecného odôvodnenia odporu môže spôsobovať pre fyzické osoby ťažkosti (napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc). Môže nastať prípad, kedy si fyzická osoba vyhotoví odpor na základe svojich osobných znalostí práva, v dôsledku čoho môže byť odpor súdom odmietnutý ako nedostatočne odôvodnený, resp. odpor z dôvodu neznalosti práva nepodá, čo pre ňu znamená automatickú prehru, nakoľko platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, má účinky právoplatného rozsudku (je exekučným titulom). Rovnako je potrebné poukázať, že odôvodnenie odporu sa nevyžaduje ani v konaní o európskom platobnom rozkaze, ktoré sa uskutočňuje na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze.

Cieľom návrhu zákona je vypustenie povinnosti vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu, podaný žalovaným ako fyzickou osobou v upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze, čím sa zjednoduší proces spojený s podaním odporu pre fyzické osoby a zlepší sa ich prístup k spravodlivosti. Vzhľadom na uvedené sa rovnako mení právna úprava poučenia v súvislosti s podaným odporom.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.