Monitorovanie zamestnancov a kontrolný mechanizmus

Zamestnávateľ by mal predísť použitiu kamerového záznamu na pracovnoprávne účely, ak nemá zavedený kontrolný mechanizmus podľa ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Autori: JUDr. Petra Beznosková
Dátum publikácie: 12. 3. 2020tt_mlada-uctovnicka

Otázka:

Je zamestnávateľ oprávnený použiť záznam z kamerového systému nainštalovaného v spoločnosti na pracovnoprávne účely, t. j. ako dôkaz porušenia pracovnej disciplíny a následné ukončenie pracovného pomeru zamestnanca? Na zázname je možné vidieť neistú chôdzu zamestnanca (tackanie sa), a to, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu potvrdili viacerí zamestnanci.

Odpoveď:

V zmysle ust. § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. A contrario, ak existujú vážne dôvody (napr. kontrola kvality výrobného procesu, ochrana majetku zamestnávateľa), zamestnávateľ je oprávnený zamestnancov v zmysle citovaného ustanovenia monitorovať, ale len z daných vážnych dôvodov.

Ak však chce zamestnávateľ záznam z kamerového systému používať na pracovnoprávne účely, musí mať v zmysle druhej vety ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce zavedený kontrolný mechanizmus. Pred jeho zavedením je zamestnávateľ povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania (ak nepôsobia u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov, je zamestnávateľ v zmysle ust. § 12 ods. 2 Zákonníka práce oprávnený konať sám) a ďalej je povinný vopred informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte EPI Príklady z praxe:

Monitorovanie zamestnancov a kontrolný mechanizmus

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.