Ministri schválili zmeny v zákone o DPH aj zákon o riešení daňových sporov

Podľa navrhovaných zmien v zákone o dani z pridanej hodnoty by si mali turisti v budúcnosti jednoduchšie uplatniť vrátenie dane.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 26. 9. 2018


SITA | 26.9.2018

Vláda schválila návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty. Ministerstvo financií v novele navrhuje zaviesť harmonizované pravidlá pri zaobchádzaní s poukazmi, ktoré možno vymeniť za tovar alebo služby. Zároveň sa v návrhu ruší povinnosť skladania zábezpeky na daň z pridanej hodnoty pri registrácii rizikových platiteľov dane. Novelizovaný zákon, ktorého účinnosť sa navrhuje od 1. januára budúceho roka, musí ešte schváliť parlament.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty implementuje aj smernicu Európskej únie týkajúcu sa zjednodušenia pravidiel pre poskytovateľov digitálnych služieb. Zmeny predpokladá aj pri vracaní dane z pridanej hodnoty turistom. Novela totiž znižuje sumu potrebnú na získanie vratky dane z pridanej hodnoty zo súčasných 175 eur na 100 eur, pričom turisti budú môcť v budúcnosti využívať aj aplikáciu Tax refund, vďaka ktorej bude pre nich žiadanie o vrátenie dane z pridanej hodnoty jednoduchšie.

Kabinet schválil aj návrh zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Ide o transpozíciu smernice Európskej únie, ktorá dáva návod a postupy ako riešiť vzniknuté spory v medzinárodnom zdaňovaní. Ak návrh nového zákona schváli parlament, účinnosť by mal nadobudnúť od 1. júla budúceho roku.

Návrh zákona sa podľa ministerstva financií zameriava na daňové subjekty, najmä na podniky a spoločnosti ako hlavné zainteresované strany, ktorých sa situácie zdanenia dotýkajú. "Transponovaná smernica, a teda aj návrh zákona, vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu, avšak rozširuje sa jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje, a pridáva vykonávacie prvky zamerané na riešenie hlavných zistených nedostatkov v súvislosti s vykonávaním a účinnosťou pravidiel riešenia sporov," uvádza sa v návrhu.

Ministri odsúhlasili aj novelu zákona o finančnej kontrole a audite. Zmeny navrhnuté rezortom financií vyplývajú z aplikačnej praxe a majú za cieľ zefektívniť postup výkonu finančnej kontroly a auditu. Prijatím návrhu zákona sa do systému finančnej kontroly a auditu zapracujú zmeny súvisiace najmä s podnetmi, ktoré boli od účinnosti zákona Ministerstvu financií SR predkladané zo strany fyzických osôb alebo právnických osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu alebo audit, a ktoré vyplynuli zo samotnej činnosti sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené