Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zvýšiť ochranu pred exekúciami

Návrh novely nariadenia vlády SR zvyšuje sumu, ktorú nemožno zraziť zo mzdy alebo iného príjmu na sto percent životného minima.

Autori: Ministerstvo spravodlivosti SR
Dátum publikácie: 14. 10. 2015Ochrana pred exekúciami sa zvýši. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Účelom navrhovanej úpravy je zvýšiť základnú sumu, ktorú nemožno z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu zraziť, zo šesťdesiat percent na sto percent životného minima prislúchajúceho plnoletej fyzickej osobe.

V praxi tak ostane povinnému na zabezpečenie základných životných potrieb viac o takmer 80 eur mesačne, čo sa reálne dotkne tisícov ľudí na celom Slovensku. Naopak, prísnejšia úprava sa bude naďalej vzťahovať na povinných v prípade vymáhania pohľadávok na výživnom pre maloleté deti.

Ministerstvo spravodlivosti SR vypracovalo návrh na základe augustového uznesenia vlády SR, ktoré sa týka pomoci regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti.

„V rámci pomoci konkrétnym regiónom chce vláda zaviesť aj plošnú pomoc pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich bydlisko, ktorí sa ocitli v ťaživej sociálnej situácii v dôsledku exekúcií,“ vysvetlil minister T. Borec.

K podobnej zmene pristúpilo ministerstvo a vláda SR už od 1. novembra 2013 vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok. Osobitný režim ochrany dôchodcov ostáva naďalej v platnosti.

Životné minimum dosahuje podľa súčasných právnych predpisov sumu 198,09 eura mesačne. Exekučný poriadok okrem toho primerane chráni povinného s nízkymi príjmami aj nad rámec tejto sumy. Z čistej mzdy, ktorá ostane po odpočítaní základnej sumy (teda po novom 100 percent životného minima), možno zraziť na vymoženie pohľadávky mesačne iba jednu tretinu, respektíve dve tretiny pri takzvaných prednostných pohľadávkach (napríklad pohľadávkach výživného alebo pohľadávkach náhrady škody spôsobenej ublížením na zdraví).

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje, aby nariadenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2016. Predpokladáme, že vláda SR bude o návrhu zmeny nariadenia rokovať budúci týždeň.

zdroj: justice.gov.sk


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.