Medzinárodné zdaňovanie

Pri poskytovaní služieb do ČR musia zamestnanci platiť odvody a daň z miezd v ČR? Má spoločnosť nejaké iné povinnosti voči ČR? 

Autori: Ing. Vladimír Ozimý Ing. Jana Repáčová
Dátum publikácie: 12. 7. 2019Otázka:

Spoločnosť so sídlom v Bratislave poskytuje služby testovania softvérov. Tieto služby poskytujú aj českému klientovi v hodnote cca 33 000 eur mesačne. Na projekte pracuje približne 7 ľudí, z toho sú vždy 3 v ČR u klienta na rýchlu komunikáciu. Spolupráca bude určite celý rok a viac. Musí si slovenská spoločnosť zriadiť organizačnú zložku v ČR, prípadne sa registrovať na DPH alebo má povinnosť platiť daň z príjmov z tejto činnosti v ČR? Musia zamestnanci platiť odvody a daň z miezd v CZ za obdobie, ktoré pracujú s klientom v CZ? Prípadne má spoločnosť nejaké iné povinnosti voči ČR? 

Odpoveď:

Daň z príjmov

Zdroj príjmu vo väzbe na spoločnosť je viazaný pri poskytovaných službách, kde sa fyzicky služba poskytuje. Zo znenia otázky je zrejmé, že traja zamestnanci spoločnosti vykonávajú činnosť testovania softvéru priamo na území ČR, teda zdroj príjmov z dôvodu poskytovania služby je možné prisúdiť k ČR v rozsahu, v akom sa poskytujú prostredníctvom týchto zamestnancov. Avšak medzinárodná zmluva medzi ČR a SR o zamedzení definuje určité pravidlá zdanenia v zmluvných štátoch.

Ak sa dosahujú zisky podniku na území druhého zmluvného štátu, napr. poskytovaním služby, zdania sa výlučne v štáte rezidencie, ak tieto zisky nie je možné viazať k stálej prevádzkarni, čo vyplýva z článku 7 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a ČR vydanej v Zbierke zákonov č. 238/2003 Z. z. (ďalej len „zmluva"

 

Odpoveď je skrátená, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Medzinárodné zdaňovanie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.