Máte „diery“ v dochádzke? Pomôže vám kamera | Inzercia

Eviduje príchod, alebo odchod z práce jeden kolega za viacero vašich zamestnancov? Ako sa vyhnúť týmto „dieram“ v dochádzkovom systéme? Konica Minolta prišla s evidenciou dochádzky pri ktorej pomáha aj kamera. Problémy so švindľovaním dochádzky sa tak raz a navždy vyriešil.

Dátum publikácie: 30. 5. 2019


Viaceré slovenské mestá a obce na Slovensku začali evidovať dochádzku svojich zamestnancov na svojom multifunkčnom zariadení prostredníctvom odtlačkov prsta, priložením kartičky  alebo externej čítačky. Jednoduchý elektronický systém evidencie dochádzky si obce nevedia vynachváliť. Na rozdiel od papierovej evidencie systém začal riešiť problémy s nejasnou dochádzkou a vytvárať presné podklady pre mzdový systém. Príchod, prestávka, zastupovanie alebo odchod z práce je automaticky evidovaný. A to všetko pri dodržaní bezpečnosti, minimálnych investícií a nízkych prevádzkových nákladov. Aj tento systém však niektorí zamestnanci dokázali obísť tým, že jeden zamestnanec priložil kartičky na evidenciu odchodu z práce aj za viacerých svojich kolegov. „Obec chce predchádzať tomu, že by zamestnanci mali možnosť švindľovať svoju dochádzku. Evidencia príchodu a odchodu zamestnancov musí sedieť so skutočnosťou,“ konštatuje Kristián Baksa, starosta obce Vinica. 

Našlo sa riešenie!

Konica Minolta Slovakia, ako dodávateľ systému evidencie dochádzky, pružne zareagovala na tieto nedostatky a prišla s jednoduchým riešením. Nad multifunkčné zariadenie, ktoré je vybavené čítačkou kariet a kde doteraz zamestnanci mohli „švindľovať“ svoju dochádzku, sa nainštalovala kamera. „Pri každom zaznamenanom príchode, alebo odchode zamestnanca kamera urobí fotografiu ako vizuálny dôkaz, že zamestnanec vlastnoručne evidoval svoju dochádzku,“ konštatuje Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia. Obec Vinica je prvou obcou na Slovensku, kde sa táto evidencia dochádzky kamerou na multifunkčnom zariadení nainštalovala. Starosta obce Kristián Baksa si tento krok pochvaľuje: „Tento systém sa nedá oklamať. Zaznamenaná dochádzka tvorí presný podklad pre mzdové oddelenie.“ Využitie kamery na presnejšiu evidenciu dochádzky prináša aj ďalšie výhody. Kamera je totiž panoramatická, môže slúžiť nielen na evidenciu dochádzky, ale aj monitorovanie bezpečnosti. Spojite tak dve praktické veci do jedného. Ak sa obávate nákladov, môžeme vás ubezpečiť, že tie sú minimálne.

FOTO 1 upravene

Ako je to s ochranou osobných údajov?

Na evidenciu dochádzky kamerovým systémom je potrebné, aby zamestnanec na to udelil svoj súhlas. Všetky zozbierané osobné údaje sú bezpečne uchované a chránené. Podľa aktuálnej právnej úpravy sa fotografia berie ako biometrický údaj. „Zamestnanec má právo vyjadriť nesúhlas s evidenciou dochádzky pomocou odtlačku prsta, alebo fotografie,“ konštatuje Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia. Možností ako následne vyriešiť tento stav je niekoľko. 

Účinnosť nariadenia o GDPR uľahčilo evidenciu súhlasov s poskytnutím osobných údajov. Zatiaľ čo v minulosti bolo potrebné napísať oficiálnu žiadosť a poslať ju na príslušný úrad,  dnes stačí vyjadriť súhlas písomne a tento súhlas sa eviduje v archív obce, alebo spoločnosti pre prípad kontroly.

Obec Vinica na základe dobrých skúseností s elektronickou evidenciou dochádzky plánuje systém nasadiť aj na svoje komunitné centrum. Zamestnanci si budú môcť svoj príchod a odchod evidovať prihlásením na notebooku. „Technika v tomto prípade naozaj pomáha a uľahčuje ľuďom život,“ konštatuje Kristián Baksa, starosta obce Vinica.  Kamerové systémy v súvislosti s dochádzkou ponúkajú do budúcnosti viacero nových možností. „Plánujeme využívať kamery na identifikáciu biometriou tváre. Zamestnanci sa tak budú môcť bezdotykovo prihlasovať do dochádzky, alebo využívať možnosti diskrétnej tlače,“ konštatuje Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia.

www.konicaminolta.sk


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené