Legalizácia príjmov z trestnej činnosti - povinnosti podnikateľov

Advokáti, účtovníci, realitní makléri a iné povinné osoby, vzor programu vlastnej činnosti.

Autori: Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.
Dátum publikácie: 19. 6. 2018Posledná novela zákona č. 297/2008 Z. z. o boji proti praniu špinavých peňazí uverejnená pod č. 52/2018 Z. z. nadobudla účinnosť 15. marca 2018.

Viacerí podnikatelia, ale aj iné povinné osoby majú zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. Finančná spravodajská jednotka (ďalej len „FSJ“) plní úlohy v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. FSJ analyzuje hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a uskutočňuje kontroly povinných osôb, medzi ktoré patria aj mnohí podnikatelia (napr. účtovníci, daňoví poradcovia).

Sankcie za nedodržiavanie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí nie sú nič neobvyklé a ich výška nie je zanedbateľná. FSJ môže vykonať u povinnej osoby kontrolu plnenia týchto povinností, pričom sankcie za nesplnenie môžu dosiahnuť po novom až 1 000 000 eur (5 000 000 eur pri banke alebo finančnej inštitúcii). 

Prehľad  zmien v novele zákona o boji proti praniu špinavých peňazí:

1. Zníženie limitu pre obchod v hotovosti potrebného pre automatické zaradenie podnikateľského subjektu medzi povinné osoby z 15 000 eur na 10 000 eur, bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené.

2. Nové náležitosti programu vlastnej  činnosti zameranej proti legalizácii  príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

3. Povinná osoba musí zohľadňovať vlastné rizikové faktory, ktoré je povinná určiť najmä podľa typu klienta, účelu, pravidelnosti a dĺžky trvania obchodného vzťahu, ako aj podľa typu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu a rizikovosti krajiny, ku ktorej sa obchod vzťahuje a rizikové faktory uvedené v zákone o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorými sú napr. intenzívne využívanie hotovosti klientom, nadmerne zložitá vlastnícka štruktúra klienta alebo účasť  v obchodnom vzťahu krajiny s významnou mierou korupcie.

Zákonné povinnosti povinnej osoby

 

Medzi povinné osoby patrí široký okruh podnikateľov. Na povinnosti vyplývajúce zo zákona o boji proti praniu špinavých peňazí by teda nemali zabúdať podnikatelia, ktorých hlavný predmet činnosti síce nespočíva v práci s peniazmi, ale majú v predmete činnosti aj takú činnosť, ktorá je pre ich hlavný biznis iba doplnkovou a vďaka ktorej sa zaraďujú do okruhu povinných osôb.

Program vlastnej činnosti povinnej osoby

Program vlastnej činnosti povinnej osoby je interným predpisom, ktorý konkretizuje jednotlivé všeobecne formulované ustanovenia zákona o boji proti praniu špinavých peňazí a špecifikuje, ako sa v danom podnikateľskom subjekte budú plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo zákona o boji proti praniu špinavých peňazí, kto bude za ich plnenie zodpovedný, ako bude prebiehať vzdelávanie zamestnancov a ako konkrétne sa budú posudzovať neobvyklé obchodné operácie. Jeho obsah definuje § 20 zákona o boji proti praniu špinavých peňazí. 

( Pozn. redakcie: Vzor programu vlastnej činnosti nájdete v EPI produkte Vzory zmlúv a právnych podaní, odkaz sa nachádza v súvisiacich dokumentoch pod článkom.)

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Povinnosti v boji proti legalizácii a financovaniu terorizmu aj pre podnikateľov

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.