Kurzarbeit – návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce v novom znení schválila vláda

Vláda dňa 24. 2. 2021 schválila návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Dátum publikácie: 24. 2. 2021Návrh zákona bol dňa 22. februára 2021 predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky a dňa 23. februára 2021 predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky.

Zákon o kurzerbeite má upraviť poskytovanie podpory v čase skrátenej práce na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca alebo na náhradu platu zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.

Suma, ktorá sa má poskytovať ako podpora na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca alebo na náhradu platu zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa sa navrhuje ustanoviť v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Podpora sa má poskytovať v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti zákona 31. decembra 2021 okrem vybraných ustanovení.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.