Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach

Osem druhov osobitných konaní spojených s manželstvom, rodičovstvom, maloletými, osvojením a výživným.

Autori: JUDr. Róbert Bános Mgr. Martina Košútová
Dátum publikácie: 24. 10. 2016Podľa CMP konanie v niektorých rodinnoprávnych veciach zahŕňa:

a) konanie o povolenie uzavrieť manželstvo (§ 87 – § 91 CMP)

b) konanie o rozvod manželstva (§ 92 – § 100 CMP)

c) konanie o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva (§ 101 – § 103 CMP)

d) konania vo veciach určenia rodičovstva (§ 104 – § 110 CMP)

e) konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých (§ 111 – § 122 CMP)

f) konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní (§ 123 – § 134 CMP)

g) konania vo veciach osvojenia (§ 135 – § 153 CMP)

h) konanie vo veciach výživného plnoletých osôb (§ 154 – § 157 CMP).

Konanie o rozvod manželstva

Medzi nesporové konania je zaradené i konanie o rozvod manželstva. Dôvodom je koncepcia mimosporového konania ako konania, v ktorom sa rozhoduje o osobitných vzťahoch, na ochrane ktorých je spoločenský, verejný záujem. Právna úprava rozvodu manželstva bola doposiaľ upravená v OSP a zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine. OSP však upravoval konanie o rozvod manželstva len všeobecne. Po novom je predmetné konanie explicitne upravené v druhom diele prvej hlavy osobitnej časti CMP (§ 92 – § 100 CMP). Na konanie o rozvod manželstva je vecne príslušný okresný súd, rovnako sa z pôvodnej právnej úpravy preniesla i miestna príslušnosť, podľa ktorej je na konanie miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich, inak bude miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, voči ktorému návrh na rozvod smeruje.

Návrh musí obsahovať jednak všeobecné náležitosti podľa § 127 CSP, ako i osobitné náležitosti podľa ust. § 25 CMP.

Účastníkmi konania sú podľa druhej definície účastníctva manželia, v konaní po novom označovaní ako navrhovateľ a druhý manžel.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Konania v niektorých rodinnoprávnych veciach

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.