Komentár – zákon o štátnych symboloch

Komentár k zákonu č. 63/1993 Z. z. výklad k správnemu používaniu štátnych symbolov.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 30. 9. 2019§ 1 z. č. 63/1993 Z. z. 

Štátne symboly Slovenskej republiky

(1) Štátne symboly Slovenskej republiky, ktorými sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna,Čl. 8 Ústavy Slovenskej republiky.možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.


(2) Každý je povinný zachovávať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky. Výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom Slovenskej republiky musí byť zaradená do štátneho vzdelávacieho programu škôl.


(3) Tento zákon sa vzťahuje aj na používanie štátnych symbolov v elektronickej komunikácii a na ich vyobrazovanie v digitálnej podobe.

 

Ods. 1

Štátne symboly Slovenskej republiky ustanovuje článok 8 Ústavy Slovenskej republiky a popisuje ich článok 9 ods. 1 až 4.

Článok 9 ods. 5 ústavy pritom dáva ústavný príkaz vydať osobitný zákon o podrobnostiach štátnych symbolov a ich používaní. Týmto zákonom je práve komentovaný zákon o štátnych symboloch.

Ako uvádza pôvodná dôvodová správa, štátne symboly sú vonkajším prejavom štátnosti. Nimi sa každý štát reprezentuje vo vzťahu k iným štátom, vyjadruje nimi svoju históriu, územný vývoj, štátoprávnu povahu i národnú identitu.

Štátne symboly Slovenskej republiky sú len štyri – štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna. Ostatné inštitúty uvádzané v komentovanom zákone (napr. štátna zástava, pečiatky so štátnym znakom, národný symbol) a v inom zákone (napr. štandarda prezidenta) nie sú štátnymi symbolmi, sú od neho len odvodené. Napriek tomu sú zákonom upravené, pretože v praktickom živote sa mnohokrát používajú častejšie ako štátne symboly (zástava namiesto vlajky, pečiatka namiesto pečate).

Pôdu pre ustanovenie slovenských štátnych symbolov (vtedy ešte v rámci existujúcej československej federácie) pripravil ústavný zákon č. 46/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii (článkom III).

Slovenská národná rada prijala dňa 1.3.1990 ústavný zákon č. 50/1990 Zb. o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky. Na základe jeho čl. 6 bol následne prijatý zákon č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky a na základe § 7 tohto zákona bola vydaná aj vykonávacia vyhláška  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 253/1990 Zb....

 

Komentár zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch nájdete v produkte EPI Komentáre.

 

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 63/1993 Z. z. Zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.