K prípustnosti použitia znaleckého posudku v daňovom konaní, ktorý bol vypracovaný v inom konaní

Najvyšší súd SR k dokazovaniu v daňovom konaní.

Dátum publikácie: 10. 4. 2019


Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. marca 2018, sp. zn. 1Sžf 93/2016

 

Na základe daňovej kontroly, bol žalobcovi vyrubený rozdiel dane. Žalobca si uplatnil odpočítanie dane z nákupu pohonných hmôt, ktoré neboli dodané tak, ako to žalobca deklaroval. Všetky doklady, z ktorých si žalobca uplatnil odpočítanie dane, boli za nákup pohonných hmôt od dodávateľa a boli vystavené prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Ako dôkaz v konaní bol použitý znalecký posudok vypracovaný Kriminalistickým a expertíznym ústavom PZ. Krajský súd rozhodnutie potvrdil. Najvyšší súd o odvolaní rozhodol tak, že rozsudok Krajského súdu potvrdil.

Právna veta:

V daňovom konaní môže ako dôkaz slúžiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane a čo nie je získané v rozpore zo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Takýmto dôkazom použiteľným v daňovom konaní môže nesporne byť i znalecký posudok vypracovaný v inom konaní, pokiaľ spĺňa uvedené zákonné kritériá.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 1Sžf 93/2016

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené