K otázke bezodkladnosti rozhodnutia o väzbe podľa § 403 Trestného poriadku

Je potrebné, aby súd prvého stupňa rozhodol o väzbe v situácii popísanej v § 403 Tr. por. najneskôr do dvoch dní (túto lehotu nie je nutné počítať na hodiny) odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť uznesenie o povolení obnovy konania.

Dátum publikácie: 24. 9. 2015Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Tost 26/2015 zo dňa 4. 8. 2015

 Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR stanovuje maximálnu dĺžku lehoty pre rozhodnutie o väzbe osoby vo výkone trestu odňatia slobody uloženého výrokom o treste, ktorý bol zrušený rozhodnutím povoľujúcim obnovu konania.

 Ustanovenie § 403 Trestného poriadku špecifikuje lehotu pre rozhodnutie o väzbe po povolení obnovy konania prostredníctvom tzv. neurčitého právneho pojmu a ukladá súdu, aby po zrušení pôvodného výroku o treste rozhodol o väzbe „bez odkladu“. Najvyšší súd SR však na základe analógie s ustanovením § 87 ods. 2 Trestného poriadku pojem „bez odkladu“ upresňuje a stanovuje mu maximálnu hranicu. Podľa názoru Najvyššieho súdu SR je totiž právne postavenie obvineného po zrušení pôvodného výroku o treste a právne postavenie zadržanej osoby z hľadiska nutnosti rešpektovania práva na osobnú slobodu rovnaké.

Najvyšší súd preto určuje lehotu pre rozhodnutie o väzbe po zrušení výroku o treste rozhodnutím o povolení obnovy konania ako časový interval končiaci najneskôr uplynutím dvoch dní odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť uznesenie o povolení obnovy konania.

 

Právna veta:
Požiadavka bezodkladnosti znamená, že po zrušení výroku o treste pri povolení obnovy konania môže výkon trestu odňatia slobody pretrvávať do rozhodnutia o väzbe podľa § 403 Tr. por. len nevyhnutnú dobu.

Pre riešenie maximálneho limitu tejto doby je možné uvedenú situáciu porovnať so situáciou, v ktorej po podaní návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby v prípravnom konaní pretrváva obmedzenie osobnej slobody obvineného zadržaním do rozhodnutia súdu (sudcu pre prípravné konanie) o väzbe (§ 87 ods. 2 Tr. zák.).

 V nadväznosti na to možno analogicky uzavrieť, že je potrebné, aby súd prvého stupňa rozhodol o väzbe v situácii popísanej v § 403 Tr. por. najneskôr do dvoch dní (túto lehotu nie je nutné počítať na hodiny) odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť uznesenie o povolení obnovy konania.

 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 2 Tost 26/2015

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.