Judikatúra k ochrane osobnosti

Nový výber online judikatúry.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 14. 2. 2020edicia_Judikatura__Ochrana-osobnosti__375x250

Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. Osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s  činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.

Rozhodnutia sú rozdelené do týchto oblastí:

1. Všeobecné podmienky neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti  

2. K rôznym spôsobom zásahu do osobnostných práv 

3. K rôznym druhom zásahov do práva na súkromie 

4. Postmortálna ochrana osobnosti 

5. Ochrana osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

6. K zásahom do práva na česť (všeobecne) 

7. Konflikt slobody prejavu alebo práva na informácie s právom na ochranu osobnosti 

8. Ochrana osobnosti v súvislosti s evidenciou vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti 

9. K náhrade nemajetkovej ujmy a k primeranému zadosťučineniu 

10. K subjektu zodpovednému za zásah do práva na ochranu osobnosti 

11. Procesné špecifiká súvisiace s uplatňovaním práva na ochranu osobnosti 

12. Prieťahy v konaní vo veci ochrany osobnosti 

13. K zásahu do osobnostných práv v súvislosti s rozhodovaním a činnosťou štátnych orgánov a orgánov verejnej správy 

14. Zásah do osobnostných práv v súvislosti s trestným konaním 

15. K iným možnostiam satisfakcie pri zásahu do osobnostných práv 

16. Právo na ochranu osobnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov 

 

Online publikácia je súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Občianske právo:

Judikatúra k ochrane osobnosti

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov

Pracovné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve
  • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

 

 

 

Ústavné právo

Obchodné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra ku konaniu podnikateľa
  • Judikatúra k nekalej súťaži

 

Správne právo

Pripravujeme: 
  • Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku II. diel


Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené