Informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021

Účelom novely Daňového poriadku je umožniť daňovým subjektom využiť inštitút odkladu platenia dane alebo splátok dane v čo najväčšom počte práve v tejto nepriaznivej ekonomickej situácii, akou je pretrvávajúce obdobie pandémie.

Autori: Ing. Božena Jurčíková
Dátum publikácie: 29. 3. 2021tt_kalendar-peniaze

Upozorenenie: Od 31. 3. 2021 bolo zavedené ustanovenie § 3a z. č. 67/2020 Z. z., v zmysle ktorého oznámenie daňovníka o predlžení lehoty na podanie daňového priznania urobené mailom nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie urobené v roku 2021 sa považuje za doručené.

 
Účelom novely Daňového poriadku je umožniť daňovým subjektom využiť inštitút odkladu platenia dane alebo splátok dane v čo najväčšom počte práve v tejto nepriaznivej ekonomickej situácii, akou je pretrvávajúce obdobie pandémie počnúc 12. marcom 2020. Vzhľadom na zníženie finančnej schopnosti daňových subjektov platiť svoje záväzky je v prípade nezaplatenia sumy dane uvedenej v daňových priznaniach k dani z príjmov využitie inštitútu odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach viac ako aktuálne.

Správca dane od 1. 1. 2021 do 5. 2. 2021 postupoval pri povoľovaní odkladu platenia dane alebo splátky dane podľa znenia § 57 ods. 2 daňového poriadku platného do 5. 2. 2021 a vyžadoval od daňového subjektu aj splnenie podmienok uvedených v odseku 2. Správca dane od 6. 2. 2021, kedy nadobudla účinnosť táto novela, ktorá novelizuje práve § 57 ods. 2 daňového poriadku, postupuje už podľa nového znenia odseku 2 a osobitných podmienok, ktoré vypracovalo finančné riaditeľstvo.

Pokračovanie ďalšieho uvoľnenia podmienok pri odklade platenia dane a splátok dane priniesol zákon č. 45/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „daňový poriadok“).

Účelom novely daňového poriadku je umožniť daňovým subjektom využiť inštitút odkladu platenia dane alebo splátok dane v čo najväčšom počte práve v tejto nepriaznivej ekonomickej situácii, akou je pretrvávajúce obdobie pandémie počnúc 12. marcom 2020.

Uvoľňovanie doteraz pomerne prísnych podmienok na povolenie platenia dane v splátkach je aktuálne a súvisí aj s blížiacim sa termínom podania daňových priznaní k dani z príjmov za ZO 2020, k dani z nehnuteľností, k dani z motorových vozidiel. Ak daňový subjekt využije odklad platenia dane, správca dane nezačne vymáhať daňové nedoplatky prostredníctvom daňovej exekúcie.

Upozornenie!

Legislatívna zmena spočíva v tom, že úkony podľa § 57 ods. 2 daňového poriadku, ktoré vykonával správca dane pred povolením odkladu platenia dane do účinnosti tejto novely daňového poriadku, ako je vykonanie záložného práva na zabezpečenie dlžnej sumy, na ktorú povolil odklad platenia a predkladania finančnej a ekonomickej analýzy daňového dlžníka k sume povoleného odkladu viac ako 3 000 €, sa vypustili z tohto odseku.

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Informácia k využitiu odkladu platenia dane po novele v roku 2021

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.