Informácia k novelám opatrení lex corona účinných v roku 2021

Pandémia ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dosahy na našu ekonomiku, čím hrozia hospodárske škody štátu a občanom, preto je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie dosahov na finančnú situáciu daňovníkov a aj verejnú správu. 

Dátum publikácie: 1. 4. 2021tt_bankovky-kompas

Pandémia ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dosahy na našu ekonomiku, čím hrozia hospodárske škody štátu a občanom, preto je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie dosahov na finančnú situáciu daňovníkov a aj verejnú správu. Od začiatku roka 2021 boli schválené už tri novely lex corona zverejnené pod č. 9/2021 Z. z., č. 47/2021 Z. z. a č. 57/2021 Z. z.

Rok 2021 je pokračovaním schvaľovania ďalších noviel zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex corona“). Dôvodom je skutočnosť, že pandémia ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dosahy na našu ekonomiku, čím hrozia hospodárske škody štátu a občanom, preto je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie dosahov na finančnú situáciu daňovníkov a aj verejnú správu. Od začiatku roka 2021 boli schválené už tri novely lex corona zverejnené pod č. 9/2021 Z. z., č. 47/2021 Z. z. a č. 57/2021 Z. z.

Novela lex corona č. 9/2021 Z.z.

Daná novela je účinná od 19. 1. 2021, ktorou sa dopĺňajú opatrenia v oblasti majetku verejnej správy. Účelom tejto novely bolo spresniť a doplniť opatrenia v oblasti majetku verejnej správy, že súčasťou účelného a hospodárneho nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme je aj darovanie hnuteľného majetku štátu.

Príklad č. 1:

Ide predovšetkým o ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál, prípadne iný hnuteľný majetok štátu, ktorý sa používa na zamedzenie šírenia pandémie, zmiernenie negatívnych následkov pandémie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, počas obdobia pandémie pre verejný záujem a zachovanie chodu hospodárstva Slovenskej republiky a tiež za zachovanie životov a zdravia fyzických osôb.

Preto v tomto prípade sa takýto postup orgánov verejnej správy n ebude po­važovať za rozpor so zásadou hospodárneho nakladania s hnuteľným majetkom štátu. Touto novelou sa opatrenia v oblasti majetku verejnej /správy upravili v jednom ustanovení, a to: § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. – Opatrenia v oblasti majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov. Doplnilo sa znenie v tom zmysle, že v prípade darovania hnuteľného majetku štátu na účely zmiernenia následkov pandémie, ako sú testy, lieky a ochranné pomôcky, sa darovanie takýchto zdravotných pomôcok nepovažuje za nehospodárne nakladanie majetkom štátu.

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Informácia k novelám opatrení lex corona účinných v roku 2021

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 9/2021 Z. z. Novela zákonov v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
  • 47/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 57/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
  • 115/2021 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.