GDPR a pracovná zmluva

Náležitosti pracovnej zmluvy podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia od 25. 5. 2018.

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Dátum publikácie: 30. 4. 2018Od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa nariadenia bude zamestnávateľ pri získavaní osobných údajov povinný informovať dotknutú osobou o právnom základe a na aké účely budú tieto údaje použité. Zákon umožní zakotviť do pracovnej zmluvy informáciu o využívaní zamestnancovej fotografie na pracovnoprávne účely.

 

Stručne:

Od 25. mája 2018 prichádza k zmenám v oblasti spracúvania osobných údajov, a to z dôvodu, že sa zrušuje zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len: „zákon č. 122/2013 Z. z.“) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Uvedené predpisy nahradí nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „nariadenie GDPR“), ktoré budú účinné práve od 25. 5. 2018.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

V rámci pracovnoprávneho vzťahu hovoríme o spracúvaní osobných údajov na základe osobitných predpisov, tzn. právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. c) nového zákona o ochrane osobných údajov: „Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“ V § 13 ods. 2 cit. zákona je uvedené, že: „Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. c) a e) musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov.

 

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.