Firmy majú možnosti,ako sa so zamestnancami dohodnúť,keď nemôžu prideľovať prácu

Zamestnávateľ má niekoľko možností, ako sa so zamestnancom dohodnúť v čase, keď musia plniť opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Autori: TASR
Dátum publikácie: 17. 3. 2020


TASR | 17.3.2020

Opatrenia, ktoré prijala vláda spolu s krízovým štábom na zabránenie šírenia nového koronavírusu na Slovensku, sa dotknú dvoch skupín zamestnávateľov. Tých, u ktorých pôsobia zástupcovia zamestnancov, a tých firiem, ktoré odbory nemajú. Upozorňujú na to advokáti Havel & Partners.

Zamestnávateľ má niekoľko možností, ako sa so zamestnancom dohodnúť v čase, keď musia plniť opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Firmy, ktoré majú odbory, majú možnosť uzavrieť so zástupcami zamestnancov písomnú dohodu, v ktorej vymedzia vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nebude môcť prideľovať prácu.

"V takom prípade potom môže zamestnávateľ využiť danú dohodu, a teda pôjde o prekážky na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku, respektíve podľa dohody so zástupcami zamestnancov, najmenej však vo výške 60 %," vysvetľujú advokáti. Takúto dohodu s odbormi však nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa tak, ako je to napríklad v Českej republike.

Medzi vážne prevádzkové dôvody môže patriť napríklad situácia, keď v rámci jednej zmeny viac ako polovica zamestnancov na ňu nenastúpi z rôznych dôvodov a zvyšok zmeny pre malý počet zamestnancov nebude schopný riadne prevádzkovať rôzne zariadenia.

"Zamestnávateľ teda nebude môcť prítomným zamestnancom prideľovať prácu a môže využiť dohodu so zástupcami zamestnancov," približujú advokáti. Zamestnanci nemusia napríklad nastúpiť vo veľkom počte do práce pre čerpanie ošetrovného, práceneschopnosť či nariadenú karanténu. Rovnako za vážny prevádzkový dôvod môže byť považovaná situácia, keď uzavretie prevádzky nariadi priamo štát.

Zamestnávatelia, u ktorých nepôsobia odbory a nemôžu ľuďom prideľovať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, majú právo poslať svojich zamestnancov domov, pričom im poskytnú náhradu mzdy v sume 100 % ich priemerného zárobku.

 

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

 

Autor: TASR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace aktuality

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené