Finančný dar od spoločníka rodinnému príslušníkovi

Musia spoločník s. r. o. podpísať darovaciu zmluvu, ak chce darovať finančný dar rodinnému príslušníkovi?

Autori: Ing. Zuzana Uríková
Dátum publikácie: 13. 8. 2020tt_darcek

Otázka:

Finančný dar môže spoločník s. r. o. dať aj rodinnému príslušníkovi – fyzickej osobe – nepodnikateľovi v hotovosti v sume 15 000 €? Musia podpísať darovaciu zmluvu? Musia uviesť účel daru? V s. r. o. je dar nedaňový náklad. Prijímateľ daru – nepodnikateľ – musí dar zdaniť?

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú okrem predmetu zmluvy bezodplatnosť a dobrovoľnosť.

Písomná forma darovacej zmluvy sa vyžaduje pri nehnuteľnostiach a ďalej v prípade hnuteľných vecí, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu vecí pri darovaní. Nie je preto povinnosť mať uzatvorenú darovaciu zmluvu. Pokiaľ sa uzatvorí darovacia zmluva a pôjde o účelové darovanie, tak sa v darovacej zmluve presne určí aj účel daru a nakladanie s ním a pre prípad porušenia sa dohodnú sankcie.

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje vykonávať platby v hotovosti prevyšujúce sumu 15 000 eur, ak ide o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5 000 eur.

Pokiaľ sa vyplatí finančný dar vo výške 15 000 eur, je povinnosť sumu poukázať bezhotovostne prevodom z bankového účtu, v hotovosti sa platba nesmie zrealizovať medzi spoločnosťou a fyzickou osobou – nepodnikateľom.

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte EPI Príklady z praxe:

Finančný dar od spoločníka rodinnému príslušníkovi

 

Autor: Ing. Zuzana Uríková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.