Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa

Základné povinnosti každej právnickej firmy, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na ich predmet podnikania.

Autori: Ing. Karin Štecová, PhD.
Dátum publikácie: 9. 5. 2018Zo všeobecných skúseností môžeme povedať, že vznikom odpadov sa väčšinou zaoberajú iba výrobné firmy. Malí podnikatelia si myslia, že „neprodukujú“ žiadny odpad, a teda ani zákon o odpadoch sa ich netýka. Omyl! V nasledujúcom príspevku vám objasníme základné povinnosti každej právnickej firmy, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na ich predmet podnikania.

1. Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom (§ 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.


Odpad
je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

 

2. Kedy a komu vzniká odpad?

Každý, subjekt, ktorého činnosťou vzniká odpad, je pôvodca odpadu. Pôvodcom odpadu, ktorý vznikne pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, alebo v mieste pôsobenia podnikateľa, je ten, pre koho sa dané práce vykonávajú. Pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby – nepodnikateľov, pôvodcom odpadu je ten, kto práce vykonáva.

T. j. keď si objednáte spoločnosť, ktorá vo vašich priestoroch vám vykoná servis vysokozdvižných vozíkov (VZV) alebo čistiace práce – upratovanie, tak všetok odpad vzniknutý pri týchto službách  je váš a je potrebné ho evidovať. Tiež to platí aj napr. pre záhradnícke firmy.

Pokiaľ by ste zaviezli VZV do servisu, tak vtedy je pôvodcom odpadu servis, keďže odpad vznikol v jeho priestore.

 

 

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:

 •  Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa

  1.     Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadom (§ 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch)
  2.     Kedy a komu vzniká odpad?
  3.     Ako sa vedie evidencia? 
  4.     Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade
  5.     Nahlasovanie údajov z evidencie
  6.     Pokuty za nesplnenie povinností

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.