Europoslanci navrhli zaviesť maximálnu sadzbu DPH v únii na úrovni 25 %

Znížená DPH sa má podľa predkladateľov vzťahovať na hotelové a podobné ubytovacie služby, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, ako aj na prevádzku táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 4. 10. 2018


SITA | 3.10.2018

Poslanci Európskeho parlamentu navrhujú limitovať sadzbu dane z pridanej hodnoty v Európskej únii (EÚ) na maximálne 25 %. Vyplýva to z dokumentov, ktoré schválil Európsky parlament.

Poslanci mali na programe dva legislatívne návrhy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty, ktoré boli okrem iného zamerané na reformu systému DPH a sprehľadnenie cezhraničných pravidiel. O oboch návrhoch budú teraz rokovať ministri financií krajín Európskej únie.

Plénum Európskeho parlamentu podporilo návrhy komisie, ktoré mali za cieľ uľahčiť malým a stredným podnikom obchodovanie na jednotnom trhu a znížiť rozsah podvodov s DPH a tiež viesť k vytvoreniu jednotnejšieho systému sadzieb DPH. Nad rámec predloženého návrhu komisie však okrem spomínanej maximálnej sadzby DPH na úrovni 25 % navrhli zaviesť ustanovenie mechanizmov na riešenie sporov, zriadenie systému automatickej notifikácie zmien v pravidlách týkajúcich sa DPH v rôznych členských štátoch a spustenie informačného portálu, ktorý by poskytoval informácie o sadzbách DPH naprieč úniou.

"Považujem za dôležité a prínosné, že sa EÚ usiluje o zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie výberu DPH. Na druhej strane je potrebné zabezpečiť, aby bola zachovaná suverenita členských štátov pri určovaní výšky sadzieb DPH," uviedol na margo schválených materiálov europoslanec Branislav Škripek. Ako dodal ďalší slovenský zástupca v europarlamente Ivan Štefanec, rôzne pravidlá pri nastavovaní sadzby DPH deformovali vnútorný trh EÚ a vytvárali priestor pre daňové podvody a špekulácie. "Nové pravidlá zavádzajú zoznam produktov, na ktoré sa znížená DPH nemôže aplikovať a tiež zjednocujú rôzne a často protichodné predpisy," doplnil.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené