ESD: Uber patrí medzi služby v oblasti dopravy

Rozsudok ESD C- 434/15 k sprostredkovateľskej službe umožňujúcej prostredníctvom aplikácie pre smartfóny skontaktovať neprofesionálnych vodičov.

 

Dátum publikácie: 21. 12. 2017Elektronická platforma Uber poskytuje prostredníctvom aplikácie pre smartfóny odplatnú službu, ktorá spočíva v skontaktovaní neprofesionálnych vodičov využívajúcich vlastné vozidlo s osobami, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta.

V roku 2014 profesijné združenie taxikárov mesta Barcelona podalo žalobu na Obchodný súd č. 3 Barcelona, ktorou sa domáhalo určenia, že činnosti spoločnosti Uber Systems Spain prepojenej so spoločnosťou Uber Technologies predstavujú klamlivé praktiky a nekalosúťažné konanie. S cieľom zistiť, či praktiky spoločnosti Uber možno považovať za nekalosúťažné a v rozpore so španielskymi pravidlami hospodárskej súťaže, Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona považoval za nevyhnutné overiť, či Uber musí alebo nemusí mať predchádzajúce administratívne povolenie. Na tieto účely považoval za potrebné stanoviť, či sa služby poskytované touto spoločnosťou majú považovať za dopravné služby, špecifické služby informačnej spoločnosti alebo kombináciu oboch týchto druhov služieb. Od zvolenej kvalifikácie totiž závisí, či možno spoločnosti Uber uložiť povinnosť získať predchádzajúce administratívne povolenie. Konkrétne, ak by sa na služby poskytované spoločnosťou Uber vzťahovala smernica o službách na vnútornom trhu1 alebo smernica o elektronickom obchode2, nemožno činnosti spoločnosti Uber považovať za nekalosúťažné.

Španielsky súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie, ktorý skonštoval, že sprostredkovateľskú službu, akou je služba dotknutá vo veci samej, ktorej účelom je prostredníctvom aplikácie pre smartfóny skontaktovať za odplatu neprofesionálnych vodičov využívajúcich vlastné vozidlo s osobami, ktoré sa potrebujú prepraviť v rámci mesta, je nutné považovať za neoddeliteľne spätú s dopravnou službou, a preto sa na ňu vzťahuje kvalifikácia „služby v oblasti dopravy“ v zmysle práva Únie. Táto služba preto musí byť vylúčená z pôsobnosti slobodného poskytovania služieb vo všeobecnosti, ako aj z pôsobnosti smernice o službách na vnútornom trhu a smernice o elektronickom obchode.

Z tohto rozhodnutia vyplýva, že v súčasnom stave práva Únie prináleží členským štátom, aby so zreteľom na všeobecné pravidlá Zmluvy o fungovaní EÚ upravili podmienky poskytovania takýchto služieb.

Celý text rozsudku Súdneho dvora EÚ C-434/15

 

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.