EPI SMART - Projekt spolupráce s právnickými fakultami

Dňa 2. októbra sme pilotnými školeniami spustili projekt spolupráce s právnickými fakultami EPI SMART.

Dátum publikácie: 8. 10. 2018


Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela sa stala prvou fakultou na Slovensku, ktorá projekt naplno spustila a implementovala do každodennej výučby a života študentov. Práve vďaka modernému a inovatívnemu prístupu skvelých ľudí, ktorí fakultu vedú sme spoločne vytvorili verziu elektronického právneho systému EPI SMART, ktorá plne odráža potreby štúdia na Právnickej fakulte UMB. Keďže systém je plne on-line, bude počas celého akademického roka dostupný pre všetkých študentov 24 hodín denne a z akéhokoľvek smartfónu, počítača či tabletu, čím plne zohľadňuje formu, ktorou dnes väčšina z nás s informáciami pracuje, t. j. SMART. 

1

Do projektu využívania systému sa zapojili študenti všetkých ročníkov, ale tiež vyučujúci. Spoločnou ambíciou projektu je zatraktívniť, ale hlavne zmodernizovať štúdium a zároveň poskytnúť možnosť viac prepájať teóriu s praxou. Čo najviac priblížiť technické možnosti práce s elektronickými systémami, ktoré sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou reálnych potrieb praxe a zároveň efektívne reagovať na požiadavky budúcich zamestnávateľov.

 

epismart

Viac informácií o projekte EPI SMART: epismart@epi.sk

Autor: Redakcia


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené