Dve nové judikatúry k trestnému právu

Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, Svedok v trestnom konaní.

Dátum publikácie: 28. 5. 2020Eurokódex judikatúra a monotematiky

Edičnú radu online judikatúr sme opäť rozšírili, tentokrát o novú oblasť Trestné právo, do ktorej sme zaradili dva nové výbery:

Svedok v trestnom konaní - judikatúra

Z predhovoru autora: Výsluch svedka patrí k najčastejšie vykonávaným dôkazným prostriedkom, ktorý sa vykonáva prakticky v každej trestnej veci. Osoba svedka, ktorá svojimi zmyslami vnímala relevantné skutočnosti tvoriace predmet dokazovania v konkrétnej trestnej veci, je prameňom dôkazu. Jej výsluch zasa dôkazným prostriedkom, prostredníctvom ktorého vypočúvajúcemu sprostredkuje („odovzdá“) informácie dôležité pre trestné konanie, ktoré pre orgány činné v trestnom konaní a súdy majú z hľadiska dokazovania dôkaznú hodnotu. Výpoveď svedka je preto dôkazom, ktorý výrazným spôsobom prispieva k objasneniu trestného činu a zisteniu jeho páchateľa, ktorému tak môže byť uložený spravodlivý trest.edicia_Judikatura__Svedok-v

Tento výber judikatúry a súdnych rozhodnutí, predkladaný čitateľovi, zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní. Ide napríklad o povinnosť mlčanlivosti, právo svedka odoprieť výpoveď, zákaz výsluchu svedka, zákonnosť a kontradiktórnosť výsluchu svedka, vrátane ústavno-právnych štandardov kontradiktórnosti výsluchu svedka, ktorá priamo súvisí s právom obvineného na spravodlivé súdne konanie, ďalej prítomnosť advokáta pri výsluchu svedka, rozpory vo výpovediach svedka a čítanie zápisníc o jeho predchádzajúcej výpovedi (výpovediach), krivú výpoveď a krivú prísahu, či takpovediac špecifické prípady výsluchov svedkov, ako napríklad výsluchov svedkov mladších ako 18 rokov či výsluchov utajených svedkov či agentov, čo je tematika, ktorá sa týka aj problematiky ochrany svedka.

Hoci sú vybrané súdne rozhodnutia usporiadané do uvedených tematických okruhov, cteného čitateľa si dovolím upozorniť, že niektoré z rozhodnutí presahujú tieto tematické okruhy, a preto tieto okruhy otázok treba brať viac-menej orientačne – pre ľahšiu orientáciu v zozname rozhodnutí.

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.

Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Výber ponúka tzv. Tpj judikatúru, teda stanoviská Najvyššieho súdu SR vydávané od roku 1993 až po súčasnosť, ktoré boli
publikované v Zbierkach stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR.edicia_Judikatura__Vyber-st Obsahuje tiež vybrané staršie stanoviská,
vydané pred rokom 1993, spolu je vo výbere zaradených viac ako 100 stanovísk.

Výhody online judikatúr

  • v online judikatúrach nájdete prehľad právnych viet jednotlivých rozhodnutí
  • môžete si zobraziť celé znenie jednotlivých rozhodnutí
  • dokumenty alebo aj jednotlivé rozhodnutia si môžete uložiť do záložiek
  • možnosť tlače alebo uloženia vo formáte pdf

Online publikácie sú súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky, oblasť Trestné právo:

 

 

Aktuálny prehľad všetkých online publikácií, ktoré sú súčasťou produktu:

Občianske právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k rozvodu, výživnému a výkonu rodičovských práv
  • Judikatúra k neodkladným opatreniam v rodinnom práve

Pracovné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra k bezpečnostnému manažmentu podnikateľa

Ústavné právo

Obchodné právo

Pripravujeme:

  • Judikatúra ku konaniu podnikateľa
  • Judikatúra k nekalej súťaži

Správne právo

Trestné právo

Daňové právo

 

Pre viac informácií o produkte a objednávky kontaktujte svojho obchodného zástupcu
alebo osobnú operátorku na tel. čísle: 041/70 53 222

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.