Dodatočné daňové priznania

Pravidlá pre podávanie – kedy je daňovník povinný, kedy je oprávnený a kedy nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Dátum publikácie: 25. 4. 2018Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník odviedol nižšiu daň, ako mal, je povinný podať dodatočné daňové priznanie a opraviť daň. Ak daň, ktorú odviedol, je vyššia, má právo podať dodatočné daňové priznanie.

Dodatočné daňové priznania k všetkým daniam sa podávajú na rovnakom tlačive ako riadne daňové priznanie, avšak s označením, že ide o dodatočné daňové priznanie. V závislosti od typu dane sa vypĺňajú aj špecifické riadky, ktoré sa týkajú len dodatočného daňového priznania a slúžia na identifikáciu výšky dane, ktorá vyplýva z dodatočného daňového priznania.

Daňovú povinnosť k jednotlivým druhom daní daňovník priznáva prostredníctvom daňového priznania. Lehotu na podanie daňového priznania, zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, a osobu povinnú podať daňové priznanie upravujú osobitné predpisy. Zároveň sú pre podanie daňového priznania, opravného daňového priznania a dodatočného daňového priznania platné aj všeobecné pravidlá vymedzené v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktoré sa uplatňujú pri všetkých druhoch daní.

Právna úprava podávania opravných a dodatočných daňových priznaní je v § 16 zákona o správe daní (daňový poriadok). Opravné daňové priznanie môže daňovník podať do lehoty na podanie daňového priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a ani na predchádzajúce opravné daňové priznania sa neprihliada. S podaním opravného daňového priznania nie sú spojené žiadne sankcie.

 

 

Článok je skrátený, celý článok je súčasťou predplateného prístupu:

  •  Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní

    1. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
    2. Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
    3. Dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
    4. Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.