Dočasná ochrana podnikateľov (formuláre pre listinné podania)

Tlačivá s komentárom k poskytnutiu dočasnej ochrany, ktorú je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020.

Dátum publikácie: 13. 5. 2020tt_lupa-paragraf

Iba žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Ak  je žiadateľom právnická osoba, žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu.

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany (§ 10)

Spôsob podania žiadosti a zastúpenie (§ 12)

Všeobecné náležitosti žiadosti (§ 13)

Osobitné náležitosti žiadosti (§ 14)

Poskytnutie dočasnej ochrany (§ 15)

Odmietnutie dočasnej ochrany (§ 16)

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany (§ 17)

Zánik dočasnej ochrany (§ 18)

Rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany (§ 19)

Dočasná ochrana podnikateľov vytvára právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom, prevádzkujúcim podnik, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a sú zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19. Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tlačivá s komentárom nájdete v produkte EPI Tlačivá a formuláre

 

Súvisiace aktuality

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
  • 92/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.