Dividendy od roku 2017

Zmeny v podieloch na zisku z hľadiska zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmov.

Autori: Bc. Katarína Danajovičová
Dátum publikácie: 15. 3. 2017Výplata dividend – ich zdaňovanie, výpočet zdravotných odvodov z nich – patrí medzi často novelizované a stále sa meniace pravidlá a veličiny spôsobujúce, že v praxi aj samotní platitelia dividend majú z toho „chaos“, nehovoriac o príjemcoch dividend. Urobme si teda súhrn týchto pravidiel, ale nie jednotlivo podľa jedného a druhého zákona, ale podľa členenia samotných dividend, tak aby bolo jasné, či konkrétna dividenda podlieha dani alebo nie, podlieha zdravotným odvodom, aký je výpočet poistného alebo sa z nej zdravotné poistenie neplatí.

Kým prejdeme k súhrnu a k samotným zmenám, uveďme si základné informácie, čo to vlastne dividendy sú. Špecifikované ich máme v nových písmenách v § 3 ods. 1 zákona o dani príjmov ako:

  • písm. e): podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v písmene f); za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,
  • písm. f): podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem,
  • písm. g): podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou alebo podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou; za pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa považuje aj zahraničná osoba vyplácajúca obdobný príjem.

Pri dividendách, pri ktorých je príjemcom fyzická osoba, je potrebné posudzovať:

  • v ktorom účtovnom období boli dividendy vytvorené,
  • z ktorého štátu dividendy plynú (zo Slovenskej republiky/zo zahraničia).

V roku 2017 môžeme vyplácať dividendy vytvorené v účtovnom období od roku 2003 (a staršie) až do roku 2016. Dividendy vytvorené z účtovného obdobia 2017 budú predmetom vyplácania až v priebehu roka 2018.

Rozčleníme si teda dividendy podľa toho, v ktorom účtovnom období boli vytvorené, a to do piatich častí:

1. dividendy – 2003 a staršie

2. dividendy – 2004 – 2010

3. dividendy – 2011 – 2012

4. dividendy – 2013 – 2016

5. dividendy – 2017 a neskôr

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Dividendy od roku 2017

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.