Deväť najdôležitejších zmien, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok

Primárnym cieľom Civilného sporového poriadku je dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva prostredníctvom inštitútov, ktoré majú zamedziť pomalému a nehospodárnemu priebehu civilného konania.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 18. 3. 2016Dňa 1. 7. 2016 vstúpi do účinnosti nový Civilný sporový poriadok. Predkladatelia tohto predpisu si od neho sľubujú najmä zlepšenie vymožiteľnosti práva, ktoré má pomôcť nielen slovenským podnikateľom, ale aj bežným občanom, ktorí sú, s cieľom riešiť svoje problémy, nútení podstupovať súdne spory.

Za účinnosti Občianskeho súdneho poriadku bolo najpálčivejším problémom slovenského civilného procesu dosiahnutie včasného súdneho rozhodnutia. O tomto probléme dostatočne vypovedá aj pravidelné informovanie Ústavného súdu o priznávaní značného finančného zadosťučinenia sťažovateľom za porušenie ich práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Primárnym cieľom Civilného sporového poriadku je preto dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva prostredníctvom inštitútov, ktoré majú zamedziť pomalému a nehospodárnemu priebehu civilného konania. Práve tieto inštitúty sa zaraďujú medzi najzásadnejšie zmeny oproti pôvodnej právnej úprave. Poďte sa s nami pozrieť, o aké zmeny pôjde.

1. Predbežné prejednanie veci

Ako už bolo uvedené vyššie, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“) obsahuje oproti zákonu č. 99/1963 Zb. Občianskemu súdnemu poriadku (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) viacero noviniek, ktoré sledujú racionalizáciu riešenia sporov s cieľom eliminácie prieťahov v konaní. Jedným z nich je aj novozavedený inštitút tzv. predbežného prejednania sporu, ktoré predchádza prvému pojednávaniu vo veci.

2. Rozsudok pre zmeškanie aj proti žalobcovi

Občiansky súdny poriadok sankcionoval rozsudkom pre zmeškanie len pasivitu žalovaného. Civilný sporový poriadok vychádzajúc zo zvýšenej zodpovednosti žalobcu za hladký priebeh sporu prináša aj rozsudok pre zmeškanie, ktorým bude súd trestať nedostatočnú procesnú aktivitu žalobcu.

3. Zavedenie koncentrácie konania

Najväčším deklarovaným prínosom pre zrýchlenie súdneho konania, ktorý ale zároveň kladie najvyššie nároky na strany sporu, je novokoncipovaná koncentrácia konania. Koncentrácia konania je prejavom jednej zo základných zásad, na ktorých stojí nová právna úprava sporového konania, a to zásady arbitrárneho poriadku upravenej v čl. 10 Civilného sporového poriadku. Civilný sporový poriadok rozlišuje koncentráciu sudcovskú a koncentráciu zákonnú.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Deväť najdôležitejších zmien, ktoré prinesie civilný sporový poriadok

Obsah článku:

1. Predbežné prejednanie veci

2. Rozsudok pre zmeškanie aj proti žalobcovi

3. Zavedenie koncentrácie konania

4. Účasť svedka po novom zabezpečuje účastník

5. Súkromný znalecký posudok

6. Prevzatie dôkazného bremena slabšej strany súdom

7. Koniec obštrukcií pri doručovaní zásielok od súdu

8. Rýchlejšie prejednanie námietky zaujatosti a pokuta za bezdôvodnú námietku

9. Rozšírenie povinného zastúpenia advokátom

Svoje znalosti v súvislosti so zavedením Civilného sporového poriadku do slovenskej legislatívy si môžete overiť v krátkom teste:

Najdôležitejšie zmeny, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.