Daňové a nedaňové výdavky – hlavné zmeny

Prehľad zmien v uznávaní daňových výdavkov a vývojové tendencie v poslednom období.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Dátum publikácie: 3. 8. 2017Obsahom príspevku je problematika daňových a nedaňových výdavkov so zameraním na vývoj tejto problematiky a na konkrétne zmeny v poslednom období. V článku sú rozčlenené ustanovenia spoločné pre PO aj FO, ako aj tie, ktoré platia len pre fyzické osoby. Podrobnejšie sú rozobraté ustanovenia, ktoré sa v posledných rokoch zmenili, hlavne zmeny týkajúce sa daňových a nedaňových výdavkov.

Superodpočet výdavkov na výskum a vývoj

V prípade konkrétnych celospoločenských cieľov boli prijaté významné opatrenia – napr. zvýhodnenie vo forme superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj, rozšírenie skupiny uznávaných daňových výdavkov v prípade duálneho vzdelávania (nielen možnosť zníženia základu dane za určených podmienok), liberálnejšie posudzovanie plnení poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi za určených podmienok, istá liberalizácia aj pri posudzovaní výdavkov v súvislosti s používaním majetku aj na súkromné ciele (ak ide napr. o živnostníka) a pod.

Znižovanie administratívnej náročnosti

Ďalšou významnou tendenciou je znižovanie administratívnej náročnosti podnikania v tejto oblasti, a to výraznejšie v princípe už od roku 2009, keď o. i. bola zavedená daňová evidencia v prípade dosahovania príjmov podľa § 6 ZDP (spočiatku len za určených podmienok), pričom je predpísaný jej obsah (v § 6 ods. 11 ZDP), ale nie forma – ide o výdavky skutočne vynaložené, ale daňovník sa nestáva účtovnou jednotkou a nemôže mu byť uložená pokuta za účtovníctvo, ďalej je to napr. možnosť uplatňovať si paušálne výdavky na spotrebované PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 3 ZDP až do výšky 80 % z celkového nákupu presne určeným spôsobom, pričom daňovník nemusí viesť evidenciu o jazdách a pod.

Sprísnenie pri posudzovaní výdavkov

Cieľom väčšiny zmien v § 17 – § 29 ZDP je však sprísnenie pri posudzovaní výdavkov a pokračovanie v boji proti daňovým podvodom a konsolidácii verejných financií.

Prísnejší postup súdov

Rozšírenie okruhu príjmov zdaňovaných zrážkou

Rozšírenie okruhu daňovníkov

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Daňové a nedaňové výdavky

 

 

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.