Daň z nehnuteľností v roku 2021

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci, ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2020 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Autori: Ing. Iveta Ištóková
Dátum publikácie: 12. 1. 2021tt_2021-tkanina

Daň z nehnuteľností je majetková daň ustanovená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Zákon o miestnych daniach, na základe ktorého daňovníci podávajú priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na vznik ďalšej daňovej povinnosti, alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, je platný a účinný od roku 2005 a v priebehu roku 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o miestnych daniach, ktorá sa však týkala len miestneho poplatku za komunálne odpady.

Termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností je najneskôr do pondelka 1. februára 2021

Kto je teda podľa zákona o miestnych daniach povinný v zdaňovacom období roku 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie na vznik ďalšej daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby) dane z nehnuteľností, ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2020 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome.

Ďalej aj tí daňovníci, ktorí sa stali prvýkrát v roku 2020:

  1. správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce, a správca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
  2. nájomcom nehnuteľnosti, ak ako nájomca spĺňa zákonom o miestnych daniach stanovené podmienky,
  3. užívateľom, a to v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Daň z nehnuteľností v roku 2021

 

 

Autor: Ing. Iveta Ištóková

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.