Balík opatrení v oblasti mobility

Nové pravidlá majú zlepšiť pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy.

Autori: JUDr. Lucia Sabová Danková
Dátum publikácie: 27. 10. 2020iStock_000017020664XSmall

Dňa 30. 7. 2020 boli po viac ako troch rokoch v Úradnom vestníku Európskej únie publikované právne predpisy Európskej únie, ktoré spolu tvoria „Balík opatrení pre mobilitu“. Ide o jeden z najzložitejších a najkontroverznejších súborov právnych predpisov, o ktorých sa rokovalo v Bruseli v priebehu posledných rokov. Pozostáva z nariadenia upravujúceho prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a na povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy; nariadenia o maximálnej práci a minimálnych dobách odpočinku vodičov a určovaní polohy pomocou tachografov a smernice, ktorá reviduje požiadavky presadzovania a ustanovuje pravidlá vysielania vodičov.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057

Nové pravidlá majú zlepšiť pracovné podmienky vodičov, zavedú sa osobitné pravidlá vysielania vodičov v medzinárodnej doprave a aktualizujú sa ustanovenia o prístupe na trh nákladnej dopravy. Zároveň sa zlepší účinnosť dodržiavania predpisov.

Po náročných a dlhotrvajúcich rokovaniach boli dňa 30. 7. 2020 po viac ako troch rokoch v Úradnom vestníku Európskej únie publikované právne predpisy Európskej únie, ktoré spolu tvoria „Balík opatrení pre mobilitu“. Ide o jeden z najzložitejších a najkontroverznejších súborov právnych predpisov, o ktorých sa rokovalo v Bruseli v priebehu posledných rokov. Balík pozostáva z nariadenia upravujúceho prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a na povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy; nariadenia o maximálnej práci a minimálnych dobách odpočinku vodičov a určovaní polohy pomocou tachografov a smernice, ktorá reviduje požiadavky presadzovania a ustanovuje pravidlá vysielania vodičov.

Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými a sociálnymi podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby, pričom sa nimi zároveň prispeje k bezpečnosti cestnej premávky. Balík mobility teda zjednocuje podmienky, podľa ktorých sa v odvetví cestnej dopravy uplatňuje smernica o vysielaní, obmedzuje pôsobenie schránkových firiem, posilňuje spoluprácu úradov, zefektívňuje kontroly, a tak prispieva k rovnakým podmienkam na dopravnom trhu EÚ.

Zatiaľ, čo väčšina nových pravidiel bude platná do 18 mesiacov (marec 2022), zmeny v pravidlách o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku nadobudli platnosť už od 20. 8. 2020.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Balík opatrení v oblasti mobility

 

Autor: JUDr. Lucia Sabová Danková

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.