Aktuálne daňové tlačivá pre rok 2021

Aktuálne tlačivá pre rok 2021 z oblasti dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty, z nehnuteľností a motorových vozidiel.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021tt_tlacivo_na_klavesnici

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (2021)

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty je povinný do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia podať každý platiteľ dane okrem platiteľa dane registrovaného pre daň podľa...


Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty (2021)

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2021

Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) každý...


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (za zdaňovacie obdobie 2020)

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typ A podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej...


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (za zdaňovacie obdobie 2020)

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Daňové priznanie typ B k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 3 ods. 1 písm. e) až g), § 5 až 8...


Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (zdaňovacie obdobie 2020)

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby do troch kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ak zákon neurčuje inak. Ak pripadne...


Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2020

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Hlásenie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je...

Oznámenie o vykonanej úprave základu dane podľa § 17 ods. 6 o dani z príjmov (2020)


Autor: Finančná správa SR
Právny stav od: 1. 1. 2021
Daňovník je povinný predložiť uvedené tlačivo v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, a to osobitne za každú závislú osobu, ktorá je účastníkom...

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty...

Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2015
Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2020 (od 1. 12. 2020)

Právny stav od: 1. 12. 2020
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021, je povinný daňovník podať do 31. marca 2021 na tlačive...

 

 

 

Tlačivá v editovateľnej podobe sú súčasťou produktu EPI Tlačivá a formuláre

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.