Ako sa mení Zákonník práce k 1. máju 2018?

Mzdové zvýhodnenia, mzda a náhradné voľno za prácu nadčas, zmeny v potvrdení o zamestnaní a potvrdenie o zrážkach pri dohodách.

Autori: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Dátum publikácie: 9. 4. 2018Dňa 14. februára 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1. mája 2018.

Kapitoly článku:

1. Vysielanie – dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie/EHP

2. Uvedenie základnej zložky mzdy vo zverejnenej ponuke zamestnania

3. Potvrdenie o zamestnaní

4. Pracovná pohotovosť vo sviatok

5. Dosiahnutá mzda za prácu nadčas a jej poskytovanie (zúčtovanie, vyplatenie)

6. Náhradné voľno za prácu vo sviatok

7. Normy spotreby práce

8. Pravdepodobný a priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

9. Príspevok na stravovanie – zaokrúhľovanie

10. Potvrdenie o zrážkach z odmeny – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

11. Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok

12. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

13. Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

14. Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

15. Zmena v § 95 Zákonníka práce – začiatok a koniec dňa pracovného pokoja na pracoviskách s nočnými zmenami

16. Zavedenie 13. a 14. mzdy

17. Zvýhodnenie za prácu z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

1. Vysielanie – dočasný výkon práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu Európskej únie/EHP

 

§ 5 ZP rieši dve veci: ods. 1 upravuje pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom vo všeobecnosti a v ods. 2 až 13 v rámci tzv. vyslania zamestnancov a v ods. 14 v rámci vnútropodnikového presunu.

Príklad cudzieho prvku:

Zahraničný zamestnávateľ slovenského zamestnanca, zahraničný zamestnanec slovenského zamestnávateľa, prípadne zahraničný zamestnávateľ, zahraničný zamestnanec a miesto výkonu práce v SR. Pri vyslaní je to miesto výkonu práce počas vyslania na území SR.

V praxi sa objavila otázka, akým právom (právom akého štátu) sa bude/môže/má spravovať pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom usadeným mimo EÚ/EHP (pozn. usadenie ako miesto, kde a odkiaľ vykonáva podstatný rozsah činnosti) a zamestnancom, ktorý má dočasne vykonávať prácu na území SR.

 

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.