Aké sú začiatky podnikania a viete, v čom sa líši živnosť od s. r. o.? | Inzercia

Uvažujete nad vlastným podnikaním? Ešte pred samotným začiatkom vášho biznisu by ste si však mali prejsť všetky dostupné možnosti. Mali by ste tak mať jasnú odpoveď pri voľbe živnosti alebo s. r. o. a vedieť ako o výhodách, tak aj o možných nevýhodách u oboch týchto alternatív.

Dátum publikácie: 23. 7. 2020Dnes už navyše môžete podnikať aj bez vášho prvotného kapitálu, je totiž hneď niekoľko alternatív, ako získať financie a úspešne odštartovať biznis.

Mať jasný podnikateľský zámer, do detailov vypracovaný biznis plán a prehľad o vašich prvotných krokoch, ktorými začnete, ešte nestačí. V prvom rade sa musíte zamerať aj na vhodný typ podnikania a zvážiť, či bude pre vás výhodnejšie založiť živnosť alebo s. r. o. Vedieť však všetko potrebné nie je tým konečným bodom, na samotnú realizáciu biznisu potrebujete aj vstupný kapitál. Len v takom prípade váš nápad nezostane len v štádiu teoretických rovín a dohadov, ale premietne sa aj do realistickej podoby.

Hľadanie vstupného kapitálu

Mať neobmedzené limity v rámci finančných prostriedkov je túžbou každého začínajúceho podnikateľa, no realita takmer vždy predstavuje úplný opak. Pred štartom biznisu by ste tak mali mať vyriešenú aj otázku financií. Kým niektorí uvažujú roky o tom, že začnú podnikať a šetria si na to potrebné úspory, iní sú natoľko presvedčení o realizácii biznisu, že chcú začať v čo najkratšej lehote.

Viacerí si tak vypracujú podrobný podnikateľský plán, zmapujú konkurenciu a dokonca sa poradia aj s odborníkom o tom, či má ich nápad potenciál v rámci dlhodobého hľadiska a aká je prognóza možného zisku. Po zrátaní vstupných nákladov však mnohí narazia na kameň úrazu, ktorý predstavuje chýbajúci kapitál. Ako začať podnikať a získať potrebný zdroj finančných prostriedkov sa tak stáva pre drvivú väčšinu začínajúcich podnikateľov prioritou číslo jeden.

1. Žiadosť o úver

Jedným zo štandardných spôsobov, ako dosiahnuť potrebné financie, je požiadať si o úver na štart vášho biznisu. Každá banka však nie je taká ústretová, nakoľko začiatky podnikania predstavujú isté riziko. Pri začínajúcom biznise totiž nie je možné oprieť sa o akékoľvek čísla v podobe dosiahnutých ziskov či iných ekonomických výsledkov. Existujú však aj výnimky, vďaka ktorým dokážete na základe predloženého podnikateľského plánu získať sľubnú čiastku finančných zdrojov, no vždy by ste si mali overiť, či túto možnosť daná banka aj ponúka.

2. Možnosť kolektívnej pôžičky

Funguje na princípe peer-to-peer úverov (P2P) a spája dve skupiny. Na jednej strane sú tí, ktorí disponujú peniazmi, do druhej skupiny možno zaradiť zase tých bez dostatku financií. Všetko sa realizuje na online platforme a taktiež ide o štandardný záväzok, aký predstavujú bežné finančné produkty bánk. Pokiaľ nesplácate vášmu investorovi dohodnutú čiastku, môže ju od vás vymáhať prostredníctvom portálu či priamo súdnou cestou. Táto možnosť je síce veľmi zriedkavá, no pre niekoho ide o výhodnejšie riešenie, a to najmä vtedy, keď ste v banke so svojou žiadosťou neuspeli.

3. Výber investora

Získať potrebné financie môžete aj pomocou investora, no v tomto prípade je cena požičaných peňazí oveľa špecifickejšia. Investor za poskytnutie vlastných zdrojov získa podiel vo firme. Pokiaľ vám tento variant vyhovuje, nájsť vhodného človeka, ktorý vám poskytne kapitál, môže byť pomerne náročné. Mnohé spoločnosti zaoberajúce sa touto tematikou a možným poradenstvom disponujú širokou sieťou takýchto kontaktov, môžu vám tak pomôcť osloviť potenciálneho investora.

4. Pomoc v podobe príspevkov a dotácií

Určitú dávku finančnej pomoci predstavuje aj podpora štátu či tá priamo z fondov Európskej únie. Získať môžete príspevok na začiatok podnikania v rámci príslušného úradu práce, no musíte byť nezamestnanou fyzickou osobou a spĺňať viacero stanovených podmienok. Pomoc z fondov EÚ funguje napríklad aj v podobe dotácií, no tu taktiež platí viacero podmienok. Začínajúci podnikateľ by si mal byť vedomý aj toho, že väčšina týchto dotácií funguje na základe refundácie, a teda toho, že vám až po splnení všetkého preplatia minuté financie.

Minimalizovanie vstupných investícií

Je viacero možností, ako získať dostatok financií, no ich hodnota nemusí tak úplne zodpovedať vašim predstavám. Znížiť vstupný kapitál tak môžete hneď niekoľkými spôsobmi. V prvom rade sa nepúšťajte do riskantného podnikania bez akejkoľvek perspektívy a vyhnite sa takému, čo potrebuje hneď na začiatku enormne veľké finančné prostriedky. Zvážiť môžete napríklad podnikanie v službách či voliť menej rizikové odvetvia. Aktuálne prevládajú informačné technológie, marketingové služby či jednoducho všetko to, čo vám zaistí pravidelný príjem alebo umožní mať viacero zdrojov financií. Keďže chceme byť čoraz viac fit a cítiť sa zdravo, slušný potenciál má napríklad aj všetko okolo zdravej výživy či aktívneho životného štýlu.

Dáte prednosť živnosti alebo si zvolíte s. r. o.?

V začiatkoch biznisu je z hľadiska právnej formy vhodnejšie uvažovať najmä o živnosti a stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou. Poplatky pri založení nie sú také vysoké ako pri spoločnosti s ručením obmedzeným a nespornou výhodou je aj to, že si ju môžete založiť online a oslobodiť sa od prípadných administratívnych úkonov. Navyše si môžete uplatniť paušálne výdavky až do výšky 60 % a nemusíte platiť počas prvého roka ani sociálne odvody. Dokonca nemusíte ostať pri živnosti až do konca vášho podnikania a môžete po určitom čase jednoducho prejsť na s. r. o. Za negatívum živnosti možno považovať najmä to, že miera ručenia je pre mnohých často neúnosná, ručíte totiž celým majetkom. Pokiaľ navyše aj zarobíte ročne viac ako 20 000 eur, počítajte s vysokými odvodmi.

V rámci založenia s. r. o. sa stanete zase právnickou osobou s obchodným menom. Ručíte len do výšky vkladu každého jedného spoločníka, no rátať musíte s vyššími úvodnými poplatkami. Táto forma podnikania sa oplatí najmä vtedy, ak viete, že vstúpite do biznisu s vysokými nákladmi. Eseročka však všeobecne predstavuje časovo aj finančne náročnejší štart. Z hľadiska účtovníctva ide v tomto prípade o to podvojné, kým pri živnosti stačí viesť len jednoduché účtovanie.

Tieto zmienené výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania patria medzi tie zásadné. Existuje však mnoho ďalších odlišností a stanovených podmienok, pričom práve tie vás pri finálnej voľbe lepšie nasmerujú. Začiatky podnikania môžu byť pomerne náročné, no ak máte prehľad a viete, aký potenciál môžete svojím podnikaním dosiahnuť a aké sú vaše prognózy do budúcnosti, výrazne si tieto prvotné kroky uľahčujete. Je tak len na vás, v čom sa rozhodnete podnikať a k akému typu biznisu sa prikloníte. Bude to založenie živnosti alebo s. r. o.?

zivnost-sro-grafika

* Zdroj obrázka - GaudiLab / Shutterstock.com


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené