Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Aktualizovaný vzor zmluvy po novele k 1. novembru 2018, vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom.

Autori: Mgr. Monika Ivanová
Dátum publikácie: 14. 12. 2018Spôsob a proces schvaľovania a uzatvárania zmlúv o spoločenstve, ako aj spôsob pristupovania k takým zmluvám prešiel prijatím novely č. 283/2018 Z. z. výrazným spresnením.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa zákona o VBaNP zmluvou o spoločenstve.

Zmluva o spoločenstve musí obsahovať:

a)     názov a sídlo spoločenstva,

b)    orgány spoločenstva a ich právomoc,

c)     spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku,

d)    úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

e)     úpravu majetkových pomerov spoločenstva,

f)     spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

Uvedený vzor zmluvy v editovateľnom formáte nájdete spolu s vysvetľujúcim komentárom v produkte Vzory zmlúv a právnych podaní:

Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov

 

 

 

Autor: Mgr. Monika Ivanová

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.