Vymáhanie mzdových nárokov

Návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa, žiadosť o dávku garančného poistenia, okamžité skončenie pracovného pomeru.

Autori: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Dátum publikácie: 29. 10. 2018tt_euromince-na-kalendari

V prípade, že zamestnávateľ nevyplatil zamestnancovi mzdu, má zamestnanec viacero možností, ako mu môže byť mzda vyplatená. Čo však v prípade, ak zamestnávateľ nemá finančné prostriedky na uspokojenie nárokov zamestnancov? Ako môžu dostať zamestnanci aspoň časť svojej mzdy, na ktorú majú nárok?

Ak je zamestnávateľ platobne neschopný, časť jeho povinností na seba dočasne prevezme štát.

Návrh na vyhlásenie konkurzu, žiadosť o dávku garančného poistenia


Každý zamestnávateľ je povinný platiť zo mzdy zamestnanca odvody do Sociálnej poisťovne, časť finančných prostriedkov je určená na garančné poistenie. Dávka garančného poistenia slúži na uspokojenie nárokov zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu, a to v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Ak je viac než zrejmé, že zamestnávateľ nemá finančné prostriedky, no napriek tomu nebolo začaté konkurzné konanie, zamestnanci môžu iniciovať začatie konkurzného konania. Prečo je konkurzné konanie tak dôležité? Pretože len vďaka konkurznému konaniu a platobnej neschopnosti zamestnávateľa si zamestnanci môžu uplatňovať dávku garančného poistenia v príslušnej Sociálnej poisťovni.

Nie je to však vôbec také jednoduché. Aby zamestnanci (ako veritelia) mohli podať návrh na vyhlásenie konkurzu, musia vyriešiť viacero prekážok. Jednou z nich je aj preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci konkurzu na majetok PO, ktorého výška je 1 659,70 eura. Ako tieto prekážky vyriešiť, si ukážeme na jednoduchej modelovej situácii.

V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi nevyplatí mzdu a iné mzdové nároky, má zamestnanec na výber viacero možností, ako môže danú situáciu riešiť:

Okamžité skončenie pracovného pomeru 
– v zmysle § 69 ods. 1 písm. b) a nasl. Zákonníka práce:

pozri komentár k Rozsudku Krajského súdu Prešov č. k. 16CoPr/3/2013

Trestné oznámenie
– podľa § 214 Trestného zákona – Nevyplatenie mzdy a odstupného

Návrh na nariadenie zabezpečovacieho alebo neodkladného opatrenia
 
– zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok; Civilný sporový poriadok v ust. § 324 a nasl. rozoznáva neodkladné opatrenie a zabezpečovacie opatrenie súdu

 

Celé znenie nájdete v nasledovných príspevkoch v produkte EPI Odborné články:

  

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.