Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov

Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom? Aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje? 

Autori: Ing. Martina Oravcová
Dátum publikácie: 10. 12. 2018Kedy je sponzorské u donora daňovo uznateľným výdavkom? Aké povinnosti má sponzorovaná osoba? Ako sa u nej takýto príjem daňovo posudzuje? V článku odpovieme na tieto aj ďalšie otázky a zároveň načrtneme účtovanie sponzorského v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve.

Sponzorstvo je považované za spôsob podpory zo strany osoby alebo organizácie – sponzora, ktorý dáva k dispozícii sumu peňazí alebo vecné prostriedky a za to dostáva protislužbu, zvyčajne propagáciu.

Až do schválenia zákona o športe v našom právnom poriadku neexistovala úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov. Takýmito modelmi boli len darovanie a reklama.

Zákonom o športe sa zaviedol nový typ zmluvy, a to zmluva o sponzorstve v športe. Zámerom zavedenia tohto modelu zmluvy bolo prispieť k spre­hľadneniu financovania športu, trans­parentnosti, zníženiu korupcie i zvýšeniu motivácie súkromného sektora podporiť šport.

Nadväzne na nový zákon o športe bol novelizovaný aj zákon o dani z príjmov.

Na to, aby bolo sponzorské daňovo uznateľným výdavkom u sponzora z pohľadu dane z príjmov, je potrebné, aby bolo sponzorské uhradené a zmluva o sponzorstve v športe bola zverejnená v informačnom systéme športu, pričom túto povinnosť zákon ukladá sponzorovanému.

Na strane sponzorovaného potom vzni­ká povinnosť verejne priebežne vykazovať použitie sponzorského, pričom v prípade, že do konca dohodnutého obdobia sponzorské nevyužije, je sponzorovaný povinný sponzorovi nevyčerpanú sumu sponzorského vrátiť. Na strane sponzorovaného ide o obdobný režim ako pri dotáciách.

 

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Sponzorstvo v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov 
1. Darovanie, reklama, sponzoring
2. Zmluva o sponzorstve v športe
3. Sponzorské ako daňový výdavok u sponzora
4. Príjem zo sponzorského u sponzorovaného
5. Sponzorské v podvojnom účtovníctve
6. Sponzorské v jednoduchom účtovníctve
7. Zahrnovanie sponzorského do základu dane u sponzorovaného 

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.